Skogsfastighet

Framtidsfastighet i Baggård, Nordmaling

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 4 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,8 ha
Skogsmark
36,1 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Inägomark
6,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
2 002 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORDMALING BAGGÅRD 6:1

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet fördelad på tre skiften i Baggård, Nordmalings kommun. Totalt ca 47 ha varav ca 36 ha produktiv skogsmark med god medelbonitet om ca 4,5 m³sk per ha och år. Virkesförråd på ca 2000 m³sk. Fastigheten är välskött och genomröjd. Tyngdpunkten överlag ligger på yngre skog, där 38% av produktiv areal ligger på skog i huggningsklass R2-G1 är stora delar av G1 skogen är i det undre åldersspannet. Detta medför en mycket god löpande tillväxt under åren framöver. Möjlighet till jakt finns, fastigheten ingår i viltvårdsområde.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 5/12, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten har inga byggnader utöver två äldre hölador på inägomarkerna.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen upprättades 2020-10 av Erik Grafström, Ludvig & Co. fastigheten är fördelad på tre separata skiften omkring Baggård, Nordmalings kommun. Fastigheten är enligt plan ca 47 ha varav ca 36 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 2000 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 55 m³sk per produktiv ha. Fastigheten har en god medelbonitet bedömd till 4,5 m³sk per ha och år. Fastigheten är talldominerad till 56% följt av 29% gran och 15% löv.

Tyngdpunkten ligger på yngre skog i huggningsklasserna K2 (behandlad kalmark) och G1 (normal gallringsskog). En stor del av skogen i huggningsklassen G1 är skog som befinner sig i övergångslandet mellan R2 (ungskog) och G1. Detta med för en god tillväxt, mycket tack vare fastighetens goda bonitet. Fastigheten är överlag kuperad, dock enbart en mindre del som bedömts vara teknisk impediment på grund av branter.

Skogsvård

På fastigheten har skogsvården skötts väl och den absoluta majoriteten av skog med röjningsbehov är röjda. Kompletterande röjning är föreslagen på ca 1,5 ha. På avdelningarna med huggningsklass K1 bör markberedning och plantering genomföras. I Övrig bör återväxtkontroll genomföras inom planperioden på de avdelningar i huggningsklass K2.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

På gränsen mellan avdelning 6 och 5 finns en registrerad "Fornlämningsliknande lämning" med RAÄ-nummer: Nordmaling 67:1 (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 880 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 4 Dec kl 00:00

Utgångspris: 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter