fbpx

Lantbruk

Främmestad 19 ha

Utgångspris

4 200 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,1 ha
Inägomark
12,6 ha
Skogsmark
5,3 ha
Övrigmark
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Boyta
225 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Essunga Lycke 1:6

Adress

Främmestad Torget 201 & 202 465 98 Nossebro

Om fastigheten

Välskött gård med fint läge 3 km väster om Främmestad och endast 27 km till Trollhättan. Här finns möjlighet till generationsboende, djurhållning och egen odling. Byggnadsbeståndet består av ett 1½-plans hus om fem rum och kök, 1-planshus om två rum och kök samt ekonomibyggnader med ladugård, gårdsverkstad och maskinhall mm. Ägorna ligger väl samlat kring gårdscentrum och utgörs av 12,5 ha åker och 5,3 ha skogsmark med stor andel avverkningsmogen skog.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Välskött 1½-plans bostadshus med ursprung från 1906. Huset är uppfört på torpargrund och har stomme i trä, isolerglasfönster, fasad av stående träpanel samt betongpannor på taket.
Uppvärmning från Baxi vedpanna med elpatron från 1990, ackumulatortankar om 2 x 500 l. Det är vattenburen golvvärme i badrum samt en slinga i köket, resterande med radiatorer.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp via Norra Essunga vatten och avlopp ekonomisk förening (NEVA).
Fastigheten är också ansluten till Fiber från Nossebro Energi. För mer info se, nossebroenergi.se/sv/fiberbredband
Centraldammsugare finns installerad.

Renoveringar
På 1960-talet renoverades huset och byggdes till med pannrum och groventré.
1990-92 gjordes en totalrenovering av huset och köket byggdes ut.
Därefter är det löpande underhållet.

Planlösning
Ingång till huvudentré med trappa till övre plan. Gästtoalett. Vardagsrum i två delar med matsal och plats för soffgrupp mm. All/tv-rum med utgång till inglasad altan. Rymligt kök med matplats och köksdel som har vita skåpssnickerier och är utrustat med kylskåp från 2020, frysskåp från 2018, spis, fläkt och diskmaskin.
Groventré. Badrum med wc, dusch, badrumsmöbel med handfat samt tvättavdelning med tvättmaskin, tvättho, torkskåp och skåpsförvaring. Pannrum med separat ingång.
Övre plan fördelar sig över möblerbar hall. Tre sovrum varav ett med utgång till balkong. Klädkammare och förrådsutrymme i sidovind. Toalett med dusch, wc och badrumsmöbel med handfat.
Boarean uppgår till 155 m² och biarea 8 m².

Driftskostnad -Avser båda bostadshusen.
Total driftskostnad uppgår till 35 990:-/år.
I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning: 12 000:- Avser 30 m³ ved från egen skog.
Sotning: 966:- /år.
Elkostnad: 6 500:-/år. Gårdens totala elförbrukning har uppgått till 10 000 kWh till en kostnad av 17 000:- varav 6 500:- avser bostad.
Vatten och avlopp: 4 500:-/år.
Renhållning: 1 100:-/år. Avser sophämtning.
Försäkring: 6 424:-/år. Avser fullvärde bostadshus. Försäkringskostnad lantbruk uppgår till 3 650:-/år.
Fiber: 4 500:-/år.
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 2 person i hushållet. Den mindre bostaden har ej varit bebodd men uppvärmd till c:a 18 gr.

Därutöver tillkommer fastighetsavgift om 6 608:-/år.

Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital: 126 kWh/m²/år.
Specifik energianvändning: 185 kWh/m²/år.
Energiklass: E.
Energideklaration är utförd 2021-03-10 av Leif Eriksson, Anticimex Lidköping.

Lilla huset

Huset byggdes 1972 och är uppfört på torpargrund med stomme i trä, isolerglasfönster samt ett tvåglas, fasad av stående träpanel och tegelprofilerat plåttak.
Uppvärmningen är gemensam med stora huset via kulvert.
Kommunalt vatten och avlopp via Norra Essunga vatten och avlopp ekonomisk förening (NEVA).

Renoveringar
Omkring år 2008 brädfodrades fasaden om.

Planlösning
Hall med klädkammare/förråd. Toalett med wc, handfat och dusch. Kök med spis, fläkt, kyl/sval och frysskåp. Sovrum och stort vardagsrum. Huset har inte varit bebott på flera år men uppvärmt till c:a 18 gr.
Boarean uppgår till 70 m².

Trädgård

Bostadshusen omgärdas av en stor trädgård med uteplats, rabatter och äppelträd. Gräsmattan klipps av robotklippare Robomow som ingår i överlåtelsen.

Ladugård

Ladugården har sitt ursprung från 1920 och är därefter om- och tillbyggd i omgångar. Byggnaden är uppförd i trä med murad djurdel, gjutet golv i större delen samt plåt på taket. Inrymmer stalldel med f.d mjölkrum, grisavdelning och ponnystall samt ovanliggande höskulle. Resterande del med loge som har trägolv, lada med spannmålsfickor, vagnbod samt tillbyggd del för maskinförvaring mm.
Total byggyta är c:a 700 m².
Tillgång till vatten finns från grävd brunn. Hydrofor och reningsfilter är placerad vid mjölkrummet. Vattenanalys från 2012 finns att tillgå.
I anslutning till ladugården finns en gödselplatta samt en urinbrunn om 50 m³ som ligger under jord.

Gårdsverkstad/garage

Byggnaden inrymmer isolerad gårdsverkstad, garage med plats för två bilar, loft, vedförråd samt ett isolerat rum som värms med elradiator. Hela byggnaden är c:a 200 m² varav verkstaden är c:a 100 m² (9 x 11 m). Verkstaden som byggdes 1984 har billyft och värms via kulvert från intilliggande pannhus. Golvet är gjutet och det finns vikport samt gångdörr, takhöjden är c:a 3,75 m.
Byggnaden är uppfört i trä, delvis plåtbeklädda väggar och har plåt på taket. Betonggolv i verkstad och garage. Tillgång till vatten finns från grävd brunn.

Pannhus/förråd

Pannhus om c:a 30 m² som byggdes -98. Här står en vedeldad varmluftspanna Passat från -79 med kulvert för uppvärmning av verkstaden. Inrymmer även ett förråd.

Maskinhall

Maskinhall om 24 x 18 m, uppförd -95 med stomme i stål, grusat golv och plåt på väggar och tak. Byggnaden har en öppen långsida och är vidbyggd med en lågdel samt skärmtak.

Övriga ekonomibyggnader

På fastigheten finns också uppfört vedförråd, enklare plåtkupol om c:a 6 x 8 m som nyttjas som förråd samt ett såghus med kantbänk och cirkelsåg.

Åkermark

12,5 ha åkermark fördelat på ett skifte om 9,6 ha samt två mindre skiften. Jordarten utgörs av s.k svartjord på lerbotten och lättlera. Större delen av arealen täckdikades på 30-talet och resterande på 50-talet, mindre kompletteringar gjordes under 00-talet.
Markkartering från 1995 finns att tillgå.
Åkermarken överlåts med betesvall (insådd 2019), dock är uppkomsten ojämn.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 5,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 321 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 249 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till höga 9,5 m³sk/ha och år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 19 % tall, 74 % gran och 7 % löv.
Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 1 097 m³sk varav föryngringsavverkning 1 040 m³sk och gallring 57 m³sk. ​​
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i februari 2021.
Planläggare är Per Ekhögen.

Stödrätter

12,48 stödrätter ingår i överlåtelsen. Dessa överförs vederlagsfritt till köparen i 2021 års SAM-ansökan förutsatt att överlåtelseavtal är tecknat senast 15 juni 2021.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Nuvarande fastighetsägare är medlem i Främmestads jaktsällskap, ny ägare får ansöka om medlemsskap. Fastigheten ingår i Västra Nossans älg- och kronhjortsskötselområde.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 19,15 ha.
Arealer enligt fastighetstaxeringen fördelar sig på 6 ha skogsmark, 12 ha åkermark och 1 ha övrig mark.
Åkerareal enligt Jordbruksverkets blockkarta uppgår till 12,48 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning

Bostadshusen överlämnas flyttstädade. Ekonomibyggnader överlämnas utrymda och grovstädade.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med säljaren.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomtmark, bäck och väg.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter