Skogsfastighet

Försäljning av Mjövattnet 7:19

Utgångspris

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,9 ha
Skogsmark
92,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Inägomark
14,7 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Övrigmark
3,7 ha
Virkesförråd
12 065 m3sk
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ MJÖVATTNET 7:19

Om fastigheten

Stor skogsfastighet i Mjövattnet om ca 93 hektar produktiv skogsmark fördelat på 4 skiften, Virkesförrådet uppgår till ca 12 000 m³sk och en bonitet om 4,4m³sk/ha/år. Jakträttigheter i Mjövattnets jaktklubb med marker om ca 2500 hektar. Kräftfiske med 10 burar ingår.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna 2014 och räknats upp till 2020 med hjälp av PC skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 93 ha med ett virkesförråd om totalt ca 12 000 m3sk varav ca 4570 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Kräftfiske med 10 burar ingår.

Kort går att lösa i Bureälvens nedre fiskevårdsområde.

Jakt

Jakträttigheter i Mjövattnets jaktklubb med marker om ca 2500 hektar.

Arrende/nyttjanderätter

Bergmark gård brukar åkermarken bredvid Nymek.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter