fbpx

Lantbruk

För dig som vill bygga på landet!

Högstbjudande

150 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,5 ha
Inägomark
0,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO UPPLÖV 2:30

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva denna obebyggda lantbruksfastighet om ca 4800 kvm i byn Upplid i utkanten av Rydaholm. Tillskottsmark eller möjlighet att bygga sitt eget perfekta boende i lantlig miljö. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. Fastigheten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För mer info och intresseanmälan kontakta fastighetsmäklare Dan Gustavsson 0370-692224.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Fastigheten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med dokumenterat höga naturvärden. (källa SeSverige)

Vid alla ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn och kulturlämningar. (källa SeSverige)

Vatten och Avlopp

På fastigheten finns äldre grävd vattenbrunn. (vatten kvalitet okänd)
Avlopp saknas.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger belägen i kulturlandskapet i vackra Upplid i Rydaholms socken.

Rydholm som är närmaste ort ligger cirka 3 mil från Värnamo centralort och är den näst största orten i Värnamo kommun. Här erbjuds bra kommunikationer och service som behövs dagligen. Rydaholm har ett bra geografiskt läge med endast 2 mil till Alvesta och 4 mil till Växjö i Kronobergs län. I Rydaholm finns tre förskolor. Rydaholms Skola har klasser F-6 därefter går man högstadie i Bor. Rydaholm har ett rikt föreningsliv med scouter, PRO, Tvenne Torn, RGOIF (idrottsklubb) och gym m.m.

Kommunikationer

Buss och tågförbindelse från Rydholm.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss