fbpx

Lantligt boende

Fleninges gamla Prästlöneboställe​

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välkommen till Fleninges gamla Prästlöneboställe!
Gården bjuder på privat läge i utkanten av byn Fleninge med milsvid utsikt över landskapet i norr samtidigt som du endast har Helsingborgs stadskärna ca 10 km bort. Gården med dess ståtliga byggnader och mycket attraktiva placering erbjuder stora möjligheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av HELSINGBORG FLENINGE 8:1

Adress

Magnerupsvägen 21 25477 Fleninge

Totalareal
1,3 ha
Tomtområde
1,3 ha
Boyta
224 kvm
Antal rum
8 st

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Allmänt

Ladda gärna ner prospekt under rubriken "snabbfakta" ovan.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden med sitt pampig intryck erbjuder ca 220 kvm boyta. Samtliga rum är väl tilltagna i yta, erbjuder god takhöjd och härligt ljusinsläpp från de stora fönstrena.

Nedanvåningen erbjuder två ingångar, kök med nedgång till källare, sovrum, kontor, badrum, 2 vardagsrum och sal med plats för de stora bjudningarna. Ovanvåningen är inredd för att kunna nyttjas som egen lägenhet. Från nedanvåningen kommer du upp i en större hall/rum, härifrån når ni det gamla köket, badrummet samt två sovrum.

Källare under hela huset, källaren är fördelad på flertalet rum och inrymmer bland annat värmeanläggning, vattenanläggning och tvättrum.

Mangårdsbyggnaden antas vara uppförd år 1933. Källare med gjutet valv, murade väggar klädda i tegel och yttertak av tegel. Uppvärmning via jordvärme, kommunalt vatten och avlopp via NSVA. Fiber finns indraget.

Stallbyggnad och verkstad

Stallbyggnad och verkstad uppförd omkring år 1911 om ca totalt 340 kvm på gråstensgrund med tegel- och plåtfasad under eternittak. I den östra delen av byggnaden inryms isolerad verkstad med port i norr mot gårdsplanen, resterande del stallbyggnad med ingång från gårdsplan i norr och baksidan i söder. Stallbyggnad är inredd med äldre stallinredning. Stallbyggnaden är i väster sammanbyggd med loge.

Loge

Logbyggnad uppförd omkring år 1911 om ca 520 kvm trästomme klädd i plåt som är stående på gråstensgrund, yttertak av eternit. Portöppningar väster, öster och norr. Logen är i öster sammanbyggd med stallbyggnad.

Vagnslider

Vagnslider om ca 170 kvm stående direkt på mark,

F.d. svinhuset

Mindre f.d. svinhus uppförd omkring 1911 om ca 120 kvm, gjutet golv, murade vägar klädda i tegel och yttertak av eternit. Dörr i söder mot stallbyggnad. Inredd med äldre stallinredning.

Förråd/Korsvirkeshus

Mindre förrådsbyggnad i korsvirke om ca 35 kvm. Delvis jordgolv och delvis gjutet golv, murade väggar och yttertak av eternit.

Mark

Efter det att lantmäteriförrättning är färdig bedöms fastigheten få en total areal om ca 1,3 ha. Den totala arealen bedöms fördelas på ca 4 500 kvm hagmark och resterande del tomtmark.

Gödselplatta

Gjuten gödselplatta om ca 150 kvm direkt söder om stallbyggnad. Gödselplattan är godkänd av miljökontoret, Helsingborg.

Taxering

Försäljningen avser del av fastigheten, varpå taxeringsvärde ej är redovisat.

Fastigheten bedöms få typkod 220 Småhusenhet bebyggd, efter det att lantmäteriförrättningen är färdig.​

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen är färdig och vunnit laga kraft. Lantmäteriförrättningen är i slutskede och bedöms vara färdig i augusti. Vid önskan om tillgång till fastigheten före det att lantmäteriförrättningen gått igenom och har vunnit laga kraft, kan detta diskuteras med mäklare.

Energideklaration

Energideklaration är utförd 2020-07-03. Fastigheten har energiklass E. Vänligen se energideklaration under rubriken "Dokument & Snabbfakta" längst ned på vår hemsida.

Inteckningar

Fastigheten är fri från inteckningar.

Friskrivning

​En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Öppen budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna.

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet. Budgivaren skall efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.​​

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastigheten Helsingborg Fleninge 8:1. Lantmäteriförrättning, avstyckning, för att dela upp fastigheten pågår. Lantmäteriförrättningen förväntas att vara färdig under augusti månad. Tidpunkten för när förrättningen är färdig och laga kraft vunnit beslut finns kan komma att tidigareläggas alt. senareläggas. Tillträde till fastigheten och full betalning kan ske först efter att lantmäteriförrättningen är klar och har vunnit laga kraft. Vid önskan om tillgång till fastigheten före det att lantmäteriförrättningen är klar och har vunnit laga kraft, kan detta diskuteras med mäklare.

​Rättigheter och belastningar

Nedan nämda rättigheter och belastningar avser hela fastigheten Helsingborg Fleninge 8:1, vilka som kommer att gälla i fastigheten efter avstyckning fastställs i lantmäteriförrättningen.​

Rättigheter, förmån
Officialservitut: VÄG.​

Rättigheter, last
Avtalsservitut: Jordvärme,
Avtalsservitut: LEDNING,
Avtalsservitut: VATTENLEDNING.

Övrig Belastning/förmån
Avtalsservitut LEDNING,
Avtalsservitut VATTENLEDNING,
Avtalsservitut Jordvärme.

Vid lantmäteriförrättning kommer det att upprättas ett servitut gällande rätt att nyttja väg genom gården till jordbruksmark. ​​

Områdesbeskrivning

Avstånd
ca 200 m till Fleninge förskola,
Ca 5 km till både Ödåkra station och Kattarp Station, på båda station finns både förbindelse med tåg och buss,
Ca 3 km till Ödåkra där matbutik och skola finns, direkt söder om Ödåkra ligger det stora shoppingcentret Väla,
Ca 10 km Helsingborg,
Ca 60 km Lund,
Ca 65 km Malmö,
Ca 25 km Ängelholm-Helsingborg flygplats,
Ca 100 km Kastrup.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter