Lantbruk

Fint belägen gård om 94 ha – Stenkyrka

Högstbjudande

5 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
95,0 ha
Åkermark
18,0 ha
Skogsmark
69,3 ha
Skogsimpediment
7,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
8 200 m3sk
Boyta
130 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Stenkyrka Niome 1:32

Adress

Stenkyrka Niome 216 624 42 Tingstäde

Om fastigheten

Lugnt och vackert belägen gård i Stenkyrka ca 2,5 mil från Visby. Mycket tilltalande boplats där det är lätt att trivas. Mangårdsbyggnad i 1,5-plan uppförd i kalksten under mitten av 1800-talet. Ett fint hus som efter modernisering och egen prägel kan bli något riktigt bra. På gården finns det även flera ekonomibyggnader så som flygel/bryggarhus, ladugård, en fin maskinhall, magasin, garage/verkstad samt en jordkällare. Till gården hör knappa 94 ha mark fördelat på fyra skiften. Vid gårdscentrum ligger den egna åkermarken om ca 18 ha som håller god kvalité för området. Dessutom 3 skogsskiften om totalt om ca 69 ha skog samt 7 ha impediment där det ena sträcker sig ner mot Stenkyrkehuk.

Fastigheten säljs i första hand i sin helhet men vid en bra helhetslösning kan möjligen andra alternativ diskuteras.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1,5-plan, uppförd i kalksten med plåttak. 2-glasfönster och ventilation i form av självdrag. Ett fint hus som efter modernisering och egen prägel kan bli något riktigt bra. Huset värms från bryggarhuset med vedpanna från Atmos och ackumulatortankar om 1 500 liter, kulvert till bostadshus. 3-kammarbrunn med infiltration, godkänt enligt Region Gotlands krav med tillstånd och utförande från år 2014. Infiltrationen ligger på grannfastigheten och är gemensam med Stenkyrka Niome 1:37. Eget vatten via borrad brunn med god tillgång.

Planlösning
Groventré med trappa till litet källarutrymme och ett litet rum med tvättställ.
Kök med plastmatta på golvet. Utrustat med diskmaskin, spis, fläkt, kyl och frys. Matplats vid fönster.
Tv-rum/genomgångsrum med plastmatta.
Finentré med plastmatta på golvet, här är trappan till övervåningen.
WC-rum under trappan med toalett och tvättställ. Plastmatta på golvet.
Vardagsrum med parkettgolv i fiskbensmönster. Vacker mintgrön kakelugn, dock ej i bruk.

Övervåning
Hall med utgång till balkong. Här finns garderober, ett linneskåp och en klädkammare.
Fyra sovrum med plastmatta på golven, ett av sovrummen med klädkammare. Lucka till vinden från ett av sovrummen.
Duschrum med wc, tvättställ och dusch. Renoveringsbehov.

Stor och fin trädgårdstomt med bland annat vindruvor, stenkyrkaäpplen, päron, plommon, körsbär, bigarråer och rabarber. Trädgården omgärdas av staket och här finns även en flaggstång. Vacker trädgård med mycket plats för lek och trädgårdsodling i olika former.

Ladugård

Ladugård byggd i 2 omgångar uppförd i sten och trä med plåttak och betonggolv. Har främst använts som förrådsutrymme under senare tid.
Ladugård med äldre inredning för nötdjur.​
Lada med genomkörsel. Loft ovanför. ​
Port/garage med grusat golv. Äldre delen.
​I den äldre delen finns det även förrådsutrymme samt ett loft i dåligt skick. El finns i byggnaden. Byggyta enligt försäkringsbrev 332 m².​

Maskinhall

Trästomme med plåt på väggar och tak. Betonggolv, el indraget. Byggyta om 160 m² enligt försäkringsbrev.

Garage/verkstad

Liten verkstad och garage med dubbla garageportar. Uppförd i trä med plåttak och betonggolv. El finns. Byggyta om 48 m² enligt försäkringsbrev.

Magasin

Magasin i 3 plan uppförd i sten och trä med plåttak. El finns. Byggyta om 84 m² enligt försäkringsbrev.

Bryggarhus

Bryggarhus i 1,5-plan uppfört i sten med tegeltak. Elanslutet. Byggyta om 74 m² enligt försäkringsbrev.
Före detta drängkammare med äldre kakelugn. Renoveringsbehov.
Pannrum med panna från Atmos och ackumulatortankar om 1 500 liter, kulvert till bostad. Vedförråd intill.
Bryggarhus med brygghusgryta.
Övervåning med förråd och ett rum där det förr röktes fläsk.

Jordkällare

Jordkällare i sten med tegeltak.

Åkermark

Omkring 18 ha fastmark som ligger samlat vid hemskiftet. Bra mark för området.
Marken är idag utarrenderad men arrendet är uppsagt till att upphöra 2020-10-01.
Stödrätter ingår i försäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 69,3 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2019-11-26. Virkesförråd bedömt till omkring 8 200 m³sk, Medelbonitet om 2,9 m³sk per hektar och år vilket är under snittet för ön. Medeltal om 118 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen är tall 88 %, gran 6 % och löv 6 %. Ojämn åldersfördelning med stor andel äldre skog. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till ca 4 150 m³sk varav 700 m³sk på gallring och 3 450 m³sk på föryngringsavverkning. 3,8 ha (5,5 %) av skogen är äldre skog avsatt för naturvård och utgörs av registrerade nyckelbiotoper. 7,4 ha är impediment i form av myr.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna. Det är sedan viktigt att utföra
återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år). I övrigt är
det underröjningar före gallring och föryngringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen i skogsplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Nyckelbiotoper med äldre skog som ska lämnas orörd, avdelning 14. Även avdelning 1 och 11 omfattas av naturvärden. Se mera i skogsbruksplanen från Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det 3 stycken registrerade fornlämningar. 2 fyndplatser på hemskiftet samt ett gravfält och en kalkugn i skogen. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar med tilläggsförsäkring för skog.

Övrigt

Arealen är enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet 93,7007 ha. Avvikelse från skogsbruksplanen upprättat av Mellanskog som säger 96,7 ha.

Vägbeskrivning

Kör riksväg 149 från Visby förbi flygplatsen och vidare norrut. Efter dryga 2 mil är det dags att svänga höger mot "Sorby". Efter ca 1 km är det dags att svänga höger igen. Gården ligger sedan på vänster sida efter omkring 400 m. Se karta och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter