Lantbruk

Fina tallskogar

Högsta bud

4 200 000 kr

Högstbjudande: 3 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 3 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
135,9 ha
Skogsmark
102,9 ha
Skogsimpediment
17,7 ha
Åkermark
5,4 ha
Övrigmark
8,1 ha
Betesmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
12 547 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ FLYN 1:30

Om fastigheten

Skogsfastighet på 136 ha varav 103 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 12 500 m³sk varav 80 % tall. Slutavverkningsbar skog 9 300 m³sk. Bostadshus med fin utsikt över Faxälven. Frikraft på 5 kW.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i två plan med delvis källare. Stomme av timmer. Treglasfönster (nyare). Vattenburen värme med vedpanna Albin från 1996 och två ackumulatortankar på 500 liter vardera samt elpatron. Eget avlopp. Vatten genom vattenförening i byn. Boarea enligt taxeringen är 140 kvm. Frikraft på 5 kW.

Bottenvåning:
Kök med fin vedspis. Kammare. Vardagsrum med öppenspis. Badrum med tvättmaskin.

Övervåning:
Hall. Äldre f.d. kök. Stort rum. Alkover på sidorna.

Källare:
Källaren är uppdelad i dels matkällare med separat ingång samt pannrum.

Förråd

Förråd i sämre skick uppförd i trä. Pannplåttak.

Vedbod

Vedbod uppförd i trä med pannplåttak.

Äldre gårdshus

Gårdshus med timmerstomme i sämre skick.

Inledning

Fastigheten Flyn 1:30 är en skogsfastighet med byggnader belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 5 skiften med totalt ca 103 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 12 500 m³sk.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Flyn ca 2 mil nordväst om Ramsele. Se våra skyltar, översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2017 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Uppräkning av tillväxt har skett med fyra tillväxtsäsonger samt kontroll i fält och mot flygfoto från augusti 2019. Fastigheten består av 5 skiften med totalt 103 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 12 500 m³ sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogsvård
Det dominerande trädslaget är tall (80 % av virkesförrådet). Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre skog. Det finns ett behov av plantering under planperioden. Avdelning 63 har planterats under augusti 2020, planteringen har misslyckats och måste därför göras om. Det är Svenska Skogsplantor AB via Norra Skog som har utfört planteringen. Norra Skog har informerats om att planteringen är misslyckad och framfört krav att planteringen måste göras om till Svenska Skogsplantor. Något svar har inte kommit till Norra Skog från Svenska Skogsplantor ännu.

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 2 600 m³sk under planperioden. Detta ligger strax under tillväxten på fastigheten. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 17 ha. Arealen skog yngre än 20 år ca 37 ha.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Vågdalen/Flyn jaktlag som jagar på 4 300 ha. I dagsläget är det 11 jägare i jaktlaget. Tilldelning 2020 är 10 vuxna djur och 6 kalvar. För mer information kontakta jaktledare Klas-Göran Eriksson 073-0354048.

Frikraft

Fastigheten har frikraft via Eon på 5 kW vilket motsvarar 43 200 kWh. När förbrukning övergår 5 kW får man betala för överförbrukning. Kontaktperson på Eon är Lena Åhs 060-19 67 47, shp.frikraft@uniper.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 460 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 3 Dec

Högstbjudande: 3 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter