Skogsfastighet

Fin tillväxtfastighet i Mo-Flärke helt utan byggnader!

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 12 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,7 ha
Övrigmark
4,8 ha
Skogsmark
46,8 ha
Skogsimpediment
1,1 ha
Virkesförråd
4 070 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK MO-FLÄRKE 1:5, 1:12

Om fastigheten

Fin tillväxtfastighet i Mo-Flärke med mycket bra bonitet om 5 m³sk /ha & år. Försäljningen omfattar både Mo-Flärke 12:1 samt 1:5 med en total area om 52,7 HA där den produktiva delen är ca. 46,8 HA enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd om ca. 4070 m³sk med klar dominans av gran med 56% följt av tall 23% samt löv 21%. God tillgänglighet via väg som i stort sett går igenom hela skiftenas längd. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1, vilket utgör 60% av produktiv areal. Möjlighet till jakt i Flärke jaktlag finns, de jagar på ett ca. 2200 HA stort område och årets tilldelning är sju vuxna.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 12/10, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Mo-Flärke 1:5 och 12:1 är belägen i Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun och består av 1 skifte på totalt 52,7 ha varav 46,8 ha är produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är ca 4070 m³sk och trädslagen har en fördelning med 23 % tall, 56 % gran och 21 % löv. Medelboniteten är beräknad till 5 m³sk per ha & år. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel medelålders skog i huggningsklass G1.

Skogsvård

På fastigheten finns det ett röjningsbehov på 15,8 ha den under de kommande fem åren enligt skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Möjlighet till jakt i Flärke jaktlag finns, jakt på ca. 2200 ha.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter