fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet utanför Botsmark

Högstbjudande

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 22 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,8 ha
Skogsmark
51,1 ha
Skogsimpediment
4,1 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
3 068 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ HÖGLIDEN 1:9

Om fastigheten

Denna fina tillväxtfastighet är belägen strax väster om Botsmark och utgörs av ca. 57 ha varav ca. 51 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är välarronderad och i ett sammanhållet skifte och har för området en god medelbonitet om 4,6. Inga besvärande byggnader finns. Skogsbruksplanen som var upprättad 2020-09 är framräknad med en tillväxtsäsong och visar på en total volym om ca. 3100 m3sk. Tyngdpunkten ligger på yngre skog där 62 % av produktiv areal är skog i huggningsklass K2-R2. Många avdelningar utgörs av blandbestånd och fastigheten domineras av tall till 46% följt av 36% gran och 18% löv. God tillgänglighet via vägar i gott skick, avtal om vägförbättring finns som ej kommer belasta köparen av fastigheten ekonomiskt. Som ägare till fastigheten har man möjlighet till att jaga i Högliden-Yttermarks jaktklubb.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 22/9, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På fastigheten finns inga byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2020-09-09 av Erik Grafström, Ludvig & Co. Fastigheten Umeå Högliden 1:9 består av ett välarronderat skifte med god tillgäglighet via vägar i fint skick. Fastigheten är belägen strax väster om Botsmark. Enligt skogsbruksplanen är fastigheten ca 57 ha varav ca 51 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 3100 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 60 m³sk per ha och år. Fastigheten har en för området god medelbonitet som är beräknad till 4,6 m³sk per ha & år. Tyngdpunkt ligger på yngre skog där 62% av produktiv areal (ca 32 ha) är skog i huggningsklass K2 till R2 (K2 = behandlad kalmark, R2 = Ungskog).

Många avdelningar är blandskogsbestånd, fastigheten domineras av tall till 46% följt av 36% gran och till sist 18% löv.

Skogsvård

Föreslagna skogsvårdsåtgärder är återväxtkontroll på ca 15 ha samt röjning på ca 18 ha.

Naturvärden

På fastigheten finns ett naturvärde i avdelning 1, norra delen som sträcker sig in i avdelning 2 med ärendebeteckning: N 14242-1996 (Källla: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor). Största delen av naturvärdesområdet är dock avverkat.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Jaktklubb, Högliden-Ytterstmark jaktklubb (Jagar på ca 3270 ha).

Skogsbruksplan

Uppdragsgivaren är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av uppdragsgivaren uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 18 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 22 sep

Högstbjudande: 1 350 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter