fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet utan byggnader i Antnäs

Försäljningssätt

Anbud senast mån 6 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,5 ha
Skogsmark
31,7 ha
Myr/kärr/mosse
5,8 ha
Virkesförråd
2 683 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LULEÅ ANTNÄS 14:16

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader i Antnäs, ca 1,5 mil söder om Luleå. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 37,5 ha varav 31,7 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 2683 m³sk. Boniteten är 3,2 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 57 % tall, 15 %. Ett skifte är beläget vid Ängdalsro. Fastigheten är registrerade i Antnäs Jaktklubb.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra skog i juni 2019 och uppräknad av Ludvig & co i oktober 2021. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 37,5 ha varav 31,7 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 2683 m³sk. Boniteten är 3,2 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 57 % tall, 15 % gran och 28 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är registrerade på Antnäs Jaktklubb. Årets tilldelning är 9 vuxna och 10 kalvar.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person

Järnvägskorridor

Notera att delar av fastigheten är belägna inom järnvägskorridoren för Norrbotniabanan. För mer information kontakta Trafikverket.

Forn- och kulturlämningar

Ingen registrerad fornlämning finns på fastigheten

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 6 Dec

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter