Lantbruk

Fin skogsfastighet utan besvärande byggnader vackert belägen vid Andersvattnet.

Högstbjudande

2 650 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
91,8 ha
Skogsmark
75,8 ha
Skogsimpediment
9,6 ha
Åkermark
6,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
9 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ ANDERSVATTNET 5:2

Om fastigheten

Fastigheten Skellefteå Andersvattnet 5:2 är belägen mitt mellan Bygdsiljum och Burträsk där delar av fastigheten med delvis åkermak ligger mycket vackert belägen ned mot sjön Andersvattnet. Möjlighet till både älgjakt och småviltsjakt i Andersvattnets jaktlag som jagar på totalt 1200 Ha Fastigheten är fördelad på fem skiften med överlag mycket bra åtkomst via vägar. Totalt ca 92 ha varav 76 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 9700 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 128 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad 4,8 m³sk per ha och år enligt plan. Fastigheten är talldominerad till 45% följt av 33% löv och 22% gran. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 vilket utgör ca 58% av produktiv areal. Utöver detta är 14% av produktiv areal i huggningsklass S1-S2. Inga byggnader som kräver underhåll!

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 28/11, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Andersvattnet 5:2 är fördelad på 5 skiften i Andersvattnet, Skellefteå Kommun. Fastigheten är enligt skogsbeskrivning ca 92 ha varav ca 76 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 9 700 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 128 m³sk per ha. Medelboniteten är beräknad till ca 4,6 m³sk per ha och år vilket är gott för området. Tyngdpunkt ligger på medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör ca 58% av produktiv areal. Fastigheten är talldominerad till 45 % följt av 33% löv och 22% gran.

Skogsvård

Föryngringsåtgärder är föreslagna på ca 2 ha. Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 9 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Andersvattnets jaktlag, så här finns möjlighet att jaga både älg och småvilt på ca. 1200 ha.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Skellefteå kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 862 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter