fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet om ca 430 ha med egen sjö!

Försäljningssätt

Anbud senast tor 27 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
430,7 ha
Skogsmark
280,4 ha
Myr/kärr/mosse
141,6 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Vatten
7,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄLLIVARE VETTASJOKI 6:15

Adress

Vettasjoki

Om fastigheten

Skogsfastighet med mycket skog i gallringsålder. Skogsbruksplanen är upprättad sommaren 2012 och uppdaterad av Sveaskog 2020. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till ca 430 ha, varav ca 7 ha vatten. 280 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 25 766 m³sk och med en bonitet på 2,8. Virkesförrådet fördelar sig på 91% tall, 5% gran och 4% löv.

Säljaren har fått positivt förhandsbesked från Gällivare kommun(daterat 2020-12-01) att bygga två fritidshus á ca 70 kvm vardera, varav det ena ca 50 m från sjön Hanhijärvi. Förhandsbeskedet är bindande endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Finns inte några uppgifter hos Länsstyrelsen att jakträtten är upplåten.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är belägen i Gällivare kommun krävs förvärvstillstånd för en köpare bosatt utanför kommunen. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vägar

Finns bra väg för anslutning till fastigheten och sjön Hanhijärvi.

Allmänning

Fastigheten har INTE del i Gällivare Allmänning.

Forn- och kulturlämningar

Finns inte några fornlämningar registrerade.

Fiske

Vem vet, kanske simmar någon gammelgädda i sjön Hanhijärvi!

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser. Fastigheten är belägen inom riksintresse för rennäringen och utanför sammanhållen bebyggelse.
Säljaren har fått positivt förhandsbesked från Gällivare kommun(daterat 2020-12-01) att bygga två fritidshus á ca 70 kvm vardera, varav det ena ca 50 m från sjön Hanhijärvi. Förhandsbeskedet är bindande endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 735 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 27 maj

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter