fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet i Kiruna Svappavaara

Försäljningssätt

Anbud senast mån 4 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
224,3 ha
Skogsmark
141,5 ha
Myr/kärr/mosse
79,7 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
11 488 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KIRUNA SVAPPAVAARA 37:1

Om fastigheten

Fin skogsfastighet i Svappavaara, ca 4 mil sydost om Kiruna. Enligt skogsbruksplanen för objektet har fastigheten 224,3 ha landareal varav 141,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 11488 m³sk och fördelar sig på 66 % tall, 26 % gran och 8 % löv. Boniteten är 2,3 m³sk/ha/år. Fastigheten har del i Jukkasjärvi Skogsallmänning vilket ger vissa bidrag och premier till skogsvårdsåtgärder samt möjlighet till jakt & fiske på allmänningens marker. Fastigheten ingår i Herranmukka jaktlag.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge i juli 2021. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 224,3 ha landareal och 0,7 ha vatten. 141,5 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 11488 m³sk. Boniteten är 2,3 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 66 % tall, 26 % gran och 8 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Herranmukka jaktlag, 21 145 ha registrerat, tilldelningen 26+26

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Kiruna

Luftledning

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening ska prospektera för ny luftledning. Detta berör avdelning 25.

Forn- och kulturlämningar

Ingen registrerad fornlämning finns på fastigheten

Naturvärden

Naturvärde N 2595-2001, biotoptyp barrskog, se bifogad karta

Inteckningar

Fastigheten säljs utan inteckningar

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 4 okt

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter