fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet i Norsjö

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 2 Nov kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
116,8 ha
Åkermark
1,1 ha
Skogsmark
102,4 ha
Myr/kärr/mosse
9,3 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
3,1 ha
Virkesförråd
12 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ BASTUTJÄRN 1:29

Adress

Bastutjärn, Norsjö Norsjö

Om fastigheten

Skogsfastigheten Norsjö Bastutjärn 1:29 har ett virkesförråd på hela 12 500m³sk fördelat på 102 hektar produktiv skogsmark. Boniteten på fastigheten uppgår till 4,2m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Tjärnbergs VVO med ca 8000 hektar jaktmarker.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Johan Alm 2017 och räknats upp inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 102 ha med ett virkesförråd om totalt ca 12 500 m³sk varav ca 1820 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norsjö kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Jakträttigheter i Tjärnbergs VVO om ca 8000 hektar.

För älgjakt gäller fulla 80 hektar per jakträtt.

För småvilt gäller påbörjade 50 hektar per jakträtt.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten står en byggnad på ofri grund som nyttjas enligt nyttjanderättsavtal av annan än markägaren.

Väg

Fastigheten deläger tillsammans med andra fastighetsägare två stycken vägar.

Skogsbilvägen i söder från byn till kraftledningen ägs av tre fastigheter med lika stor andel vardera.

Skogsbilvägen i norr ägs av denna fastigheten och en till fastighet.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 35 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 2 Nov kl 12:00

Högstbjudande: 3 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter