Skogsfastighet

Fin skogsfastighet i Kurravaara

Försäljningssätt

Anbud senast tis 13 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
174,9 ha
Skogsmark
66,5 ha
Myr/kärr/mosse
11,9 ha
Berg/hällmark
13,2 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
82,1 ha
Virkesförråd
5 417 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KIRUNA KURRAVAARA 4:5

Adress

Kurravaara 4:5

Om fastigheten

Skogsfastighet i Kurravaara strax norr om Kiruna på 174 hektar i ett skifte med bra läge mot Kurravaara-Kiruna vägen, och mark som sträcker sig upp efter sluttningen mot Kurravaara berget. Skogsmarken är på 66 hektar och det står 5417 m3sk virke i skogen där nästan all skog är över hundra år. Fastigheten har del i Jukkasjärvi skogsallmänning vilket berättigar till generösa bidrag för skogsskötsel samt tillgång till jakt och fiske

Läge att förvärva ett skogsskifte med bra storlek i vacker miljö på kort avstånd från Kiruna och som dessutom är lättillgängligt från vägen.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt upprättad skogsbruksplan uppgår arealen till 174,9 ha, varav 66,5 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 5 417 m³sk. Boniteten är 1,8 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 80 % tall, 11% gran och 9% löv. Skogsbruksplanen är upprättad av Sverker Forsén på Ludvig & Co under 2019. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Del i almänningsskog

Fastigheten har del i Jukkasjärvi skogsallmänning vilket berättigar till generösa bidrag för skogsskötsel samt tillgång till jakt och fiske, för mer detaljerade villkor se http://www.jukkasallmanning.se/

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten

Naturvärden

Det finns nyckelbiotoper registrerade på fastigheten det rör sig om ca: 0,5 hektar

Jakt

Jakträtten är ej registrerad i något licensområde.

Avverkning

Marken ligger inom Fjällnära skog. För avverkning krävs tillstånd av Skogsstyrelsen.

Arrende/nyttjanderätter

Avalon Minerals Viscaria AB har undersökningstillstånd enligt Minerallagen (giltigt tom 2021) för att påvisa fyndighet av mineraler (i första hand koppar, bly, zink, järn, silver, guld) inom bland annat område av Kurravaara 4:5 och 4:20.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter