fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet i Brån

Högstbjudande

2 150 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 18 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,5 ha
Tomtområde
63,5 ha
Virkesförråd
5 909 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VÄNNÄS BRÅN 26:1

Om fastigheten

Fin tillväxthastighet i Brån:s bördiga omgivning. Fastigheten med god medelbonitet om 4,3 består av två närliggande skiften med god åtkomst via vägar och den produktiva arealen uppgår till ca 62 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan. Virkesförrådet uppgår till ca. 5900 m³sk med övervikt av skog i huggningsklass G1 som utgör 55% av arealen. Inga byggnader och möjlighet till jakt finns!
Mer information rörande skogen finns att läsa i skogsbruksplanen.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 18/10, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är belägen i Brån, strax utanför Vännäsby, och består av två närliggande skiften.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogsuppgifter

Planen upprättades November 2020 av Roger Larsson på Ludvig&Co. Fastigheten är enligt plan fördelad på 2 skiften med en totalareal om ca 64,8 ha varav ca 62,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 5909 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 95 m³sk per produktiv ha.
Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 vilket utgör 55% av produktiv areal.

Skogsvård

På skifte 2, avd. 9, kommer plantering att ske under hösten. Röjningsbehov på ca. 13 ha föreligger.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Möjlighet till jakt finns i Brån:s jaktklubb

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 315 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 18 okt

Högstbjudande: 2 150 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter