fbpx

Skogsfastighet

Fin skogsfastighet med hög bonitet i Brån

Högstbjudande

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 22 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mycket fin, obebyggd skogsfastighet i Brån. Fastigheten om ca. 80 ha produktiv mark är fördelad på två närliggande skiften med fin väg in i skifte ett och skogsväg till skifte två. Helt ny skogsbruksplan upprättad 2023-04 visar på drygt 8800 m3sk vilker gör 111 m3sk/ha. samt en medelbonitet på hela 5,2! Åldersfördelning med tyngdpunkt på välväxande gallringsskogar med kraftig tillväxt, Till exempel finns är avdelningar T26 samt G30 (!) med fantastiskt fin tillväxt. Föreslagen avverkningsnivå uppgår till 1600 m3sk under planperioden och endast mindre röjningsbehov finns. Sammantaget en mycket välskött och fint varierad fastighet där de flesta åtgärderna fortlöpande har åtgärdats.
Jaktmöjligheter finns i Bråns jaktklubb.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 22/5, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄNNÄS BRÅN 21:1

Totalareal
80,7 ha
Tomtområde
80,7 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är belägen i Brån, strax utanför Vännäsby, och består av två närliggande skiften.

Jakt

Möjlighet till jakt finns i Brån:s jaktklubb.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade fornlämningar eller registrerade kulturmiljövärden (Källa: SeSverige).

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten. (Bestånd 38 på skifte 2)
Inga naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Skogsuppgifter

Skogsbrukspklan upprättad 2023-04. Det domindrende trädslaget är tall som upptar ca 46 % av virkesförrådet. Skogens ålderfördelning är relativt ojämn, med mestadels välväxande gallringsskogar. De flesta bestånden är genomgallrade och röjda. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmkarsperioder. Boniteterna är goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogsvård

Det finns ett litet röjningsbehov på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Dokument & bilagor

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 22 maj

Högstbjudande: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter