Lantbruk

Fin lättillgänglig skog i Nusnäs, Mora

Prisidé

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 2 okt, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,7 ha
Skogsmark
42,4 ha
Myr/kärr/mosse
3,2 ha
Inägomark
2,1 ha
Virkesförråd
5 801 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA NUSNÄS 189:1

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet om tre skiften i Nusnäs utanför Mora. Det största skiftet ligger mellan riksvägen och Rågåkersvägen. Det mellersta skiftet ligger i Fudalen bestående av både skog- och åkermark, samt timmerlador. Det mindre är ett torvskifte på Budasmyren. Fastigheten omfattar ca 48 ha, varav ca 42 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 801 m³sk, varav ca 4 300 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till ca 5,7 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde om ca 4100 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co,s hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av DSK Skog ab. Därefter är planen av Ludvig & Co ajourförd och uppräknad med tillväxt t.o.m. 2020. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 47,7 ha varav 42,4 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 5 801 m³sk, varav ca 4 300 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på markområdet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Timmerlador

På åkerskiftet i Fudalen finns fem stycken timmerlador uppförda.

Jakt

Med området följer jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde som omfattar ca 4 100 ha.
Kontaktperson: Sven Eriksson, 070-724 51 00

Fiske

Skiftena ligger inom Mora Våmhus Fiskevårdsområdesförening, på www.mvfvof.se kan du läsa mer.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter