fbpx

Lantbruk

Fin gård om 44 ha – Lau

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gotlandsgård med anor från 1500-talet med fint läge i populära Lau. Åkermark om ca 15 ha, merparten på hemskiftet nedanför gården. Betesmark om ca 19 ha och därtill skog om 8 ha. Gården fördelar sig på 4 skiften varav 2 skiften är belägna nere vid Lausviken. Stort och fint kalkstenshus med bra boende och en lägenhet på övervåningen med egen ingång. Här finns bl. a. även häststall, ladugård med gårdsbutik, garage och en maskinhall med verkstad.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gotland Lau Mattsarve 1:38

Adress

Lau Mattsarve 331 623 62 Ljugarn

Totalareal
44,3 ha
Tomtområde
44,3 ha
Virkesförråd
1 200 m3sk
Boyta
170 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Rejäl och vacker mangårdsbyggnad i kalksten uppförd omkring år 1888 med en boarea på 170 m² enligt taxeringsuppgifter (sannolikt större med lägenheten). Bostaden som är sammanlänkad med flygeln har plåttak och fönster i form av 2-glas alternativt 3-glasfönster. Uppvärmning via vedpanna (Calmarpannan V65) från år 2005 med dubbla ackumulatortankar om totalt 3000 liter. Vatten via två borrade brunnar där den ena går till ladugården. Det finns även en gårdspump samt en borrad brunn vid en åker.
Äldre 3-kammarbrunn utan infiltration, ej godkänt och måste åtgärdas av köparen. Det finns dock inget åläggande idag. Fastigheten har dubbla fiberanslutningar.

Finentré med plastmatta på golvet och trappa till övervåningen.
Sal med parkettgolv och kakelugn (ej provtryckt).
Sovrum med laminatgolv.
Vardagsrum med klickgolv och öppen spis (ej provtryckt).
Kök med plastmatta och matplats. Renoverat år 1990. Här finns spishäll, fläkt, diskmaskin, inbyggnadsugn samt kyl.
WC-rum med tvättställ i kommod. Tvättmaskin.
Groventré i flygeldelen.
Påbörjad tvättstuga, ej färdigställd.
Förråd, före detta drängkammare.

Övervåning (totalrenoverad år 2018)
Hall med klickgolv. Klädkammare.
Sovrum 1 med laminatgolv.
Sovrum 2 med laminatgolv.
Duschrum i kakel/klinker med WC, tvättställ i kommod, takfönster, frånluftsfläkt.
Sovrum med laminatgolv och garderob. Elcentral från år 2018.
Övervåningen har vattenburen golvvärme.

Lägenhet (övervåning)
Lägenhet med egen ingång. Färdigställdes 1979-1980.
Vardagsrum med trägolv och kamin. Klädkammare/mindre kontor med utgång till balkong på baksidan.
Kök med plastmatta på golvet. Diskmaskin, spis med häll, fläkt samt kombinerad kyl/frys.
Sovrum med heltäckningsmatta och garderober.
Äldre badrum med elvarmt klinkergolv (-08). Badkar, tvättställ, handdukstork och takfönster.

Källare med lågt i tak. Delvis betonggolv men i huvudsak jordgolv.

Årsförbrukning för 2021, 34 329 kWh. Ca kostnad för 2021, 34 329 kWh x 2,8 kr = 96 121 kr. Abonnemangsavgiften för 35 amp tillkommer med 11 745 kr.
Vedförbrukningen de senaste åren har varit omkring 50-60 m³ ved per år. Säljaren har valt att avvakta med energideklaration tills vidare men energideklaration upprättas av säljaren om köparen så vill.

Maskinhall/gårdsverkstad

Byggnad uppförd i trä med fasad och tak av plåt.
Maskinhall om ca 390 m² med jordgolv. Elanslutning.
Gårdsverksstad om 78 m². Betonggolv och el.

Ladugård

Ladugård uppförd år 1907 i sten under plåttak. Tidigare mjölkproduktion som upphörde år 2009 med ca 45 kor därefter har man haft lamm och dikor med lite mera provisoriska lösningar på ströbädd. Gårdsbutik med kontorsdel och WC. Förråd där det tidigare var kalvstall. Höloft.

Stall

Stallbyggnad från år 2008 uppförd i leca (puts saknas delvis) under tak av plåt. Här finns 3 boxar samt en sadelkammare.

Garage

Garagebyggnad i trä under tak av plåt. Plats för 3 bilar. Jordgolv samt elanslutning.

Svinhus

Sten/träbyggnad under tak av plåt. Lösdrift för grisar idag tidigare ungdjursstall och ursprungligen svinhus. Intill finns gödselbrunnen med kapacitet om1300 m³.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 8 ha enligt skogsbruksplan upprättad av Mellanskog under våren 2022. Virkesförråd bedömt till omkring 1200 m³sk och en medelbonitet om 3,8 m³sk per ha/år. I huvudsak gallringsskog på mellan 35-55 år och ett medelförråd om 150 m³sk per ha. 98 % tall och 2 % löv. I anslutning till skogsskiftet finns det även 1,7 ha övrig mark. Fristående skogsskifte som ligger nära gårdscentrum. Marken har betats historiskt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Ca 15 ha åkermark, det mesta ligger nedanför gården. Lite grundare marker närmast gården sen fina marker med sand/ler. Ca 2,5 ha är beläget vid Lausviken.

Betesmark

Omkring 19 ha betesmark totalt. Ca 16 ha i anslutning till gårdscentrum och knappa 3 ha ligger nere vid Lausviken. På skiftet mitt emot gården finns en gammal väderkvarn.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 4 registrerade fornlämningar enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet. 3 av dessa återfinns i skogen i form av stensättningar och därtill finns det en grav på betesmarken. Vill man läsa mera kan man gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Försäkring

Säljaren har en gårdsförsäkring hos Länsförsäkringar där även skogsförsäkring "bas" ingår.

Områdesbeskrivning

Gården ligger omkring 1 km från Lau kyrka på vägen mot Ljugarn, nära Lausbackar. Till kusten och Lausviken är det bara några kilometer och således cykelavstånd.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter