Skogsfastighet

Fin fastighet om ca 126 ha produktiv mark utanför Åsele – Goda jaktmöjligheter!

Högstbjudande

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
226,2 ha
Åkermark
0,5 ha
Övrigmark
2,1 ha
Skogsimpediment
95,0 ha
Skogsmark
128,6 ha
Virkesförråd
15 200 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅSELE ÄLGSJÖ 1:40

Adress

Åtjärnen 7 91992 Åsele

Om fastigheten

Fin fastighet i Västerbottens vackra inland. Fastigheten är fördelat på fem skiften runt omkring Älgsjö, strax utanför Åsele och enligt nyupprättad skogsbruksplan med ett totalt bestånd om ca. 15000 m³sk. Fastigheten är på totalt 226 Ha varav ca. 126 Ha produktiv mark med tyngdpunkt på skog i ålder 45-65 år. Inga besvärande byggnader förutom en enklare jaktkoja – ett perfekt tillfälle för den jaktintresserade att investera i sitt egna jaktparadis i kombination med skogsskötsel. Föreslagen avverknings/gallringsvolym under planperioden ca 2200 skm3. God tillgänglighet via flertalet vägar och jakt i Älgsjö VVO.
Centralorten Åsele ligger endast ca. en mil bort med det mesta i serviceväg som man behöver, såsom flera affärer, skola, badhus mm.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 27/11, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Älgsjö 1:40 är belägen i Västerbottens län, Åsele kommun och består av 5 skiften på totalt 226,2 ha varav 128,6 ha är produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen. Virkesförrådet är ca 15 200 m³sk och har en trädslagsfördelning på 70 % tall, 16 % gran och 14 % löv. Medelboniteten är beräknad till 3,8 m³sk per ha & år. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel medelålders skog i huggningsklass G1.

Skogsvård

Totalt finns ett röjningsbehov på 5,1 ha under kommande 10-års period.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 27 Nov

Högstbjudande: 2 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter