Lantbruk

49 ha åkermark i Piteå

Försäljningssätt

Anbud senast ons 4 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,9 ha
Inägomark
48,9 ha
Skogsmark
10,8 ha
Övrigmark
2,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av PITEÅ BÖLE 9:2, BÖLE 3:9 & BÖLE 10:2

Adress

Stormyrberget

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att köpa den fina åkermarken som tidigare tillhört Stormyrbergets lantgård. Den blivande fastigheten kommer att bestå av ca 49 ha åkermark i ett skifte med god tillgång till väg. Inom åkermarken följer ca 11 ha skog med ett uppskattat virkesförråd på 2 100 m³sk. Avstyckning pågår och en karta finns över den blivande fastigheten. Möjlighet för dig som vill expandera eller starta med storskalig odling.

Bilder

Fakta

Åkermark

Nu finns möjligheten att köpa den fina åkermarken samt skog som tidigare tillhört Stormyrbergets lantgård. Den blivande fastigheten kommer att bestå av ca 49 ha åkermark samt ca 11 ha skog med ett uppskattat virkesförråd på 2 100 m³sk..

Forn- och kulturlämningar

Finns inte några kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Fastighetsbildning

Då detta är en försäljning av del av fastigheter måste en förrättning ske hos Lantmäteriet. Kostnaden för förrättningen står köparen för. Området enligt kartan skall i första hand fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Vad gäller rättigheten, belastningar, gemensamhetsanläggningar, servitut mm kommer de att fördelas i kommande lantmäteriförrättning.

Skogsuppgifter

Inom åkermarken finns ca 11 ha skog. Det finns inte någon skogsbruksplan upprättad. Uppgifter från laserscanning 2018 ger ett virkesförråd på ca 2 100 m³sk.

Jakt

Hela fastigheten är med i Böle-Pålbergets VVO som omfattar ca: 3 000 hektar

Stödrätter

Stödrätter medföljer.

Täckdikning

Del av marken är täckdikad, ca 15 ha.

Brukning av åkermark 2021

Köparen till detta objekt ges möjlighet att bruka åkermarken från 2021. All åkermark brukas idag med kravgodkänd produktion. Omkring 17 ha kommer vara första års vall.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter