fbpx

Skogsfastighet

Fem skogsskiften med god tillväxt och bra arrondering i Segersta-Djupa

Pris

1 300 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fem skogsskiften med god tillväxt och bra arrondering belägna kring Djupa, Segersta söder om Bollnäs.
Försäljningsobjektet har en totalt areal om 33 ha, varav 27,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 3 295 m³sk, medelvolymen per hektar är 122 m³sk med en medelbonitet på 5 m³sk.
Fastigheten ingår i Segersta viltvårdsområde vilket omfattar ca 5 000 hektar.

Försäljningen gäller områden av fastighet. Markområden kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen ägd lantbruksfastighet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

5 områden av Bollnäs Segersta-Djupa

Totalareal
33,0 ha
Skogsmark
27,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Berg/hällmark
3,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
5 857 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar områden av fastigheten Bollnäs Segersta-Djupa 3:14 som totalt består av sex skiften. Försäljningen avser fem områden. Områdena är belägna norr om Bredåker och Gåsjön väster om Bollnäs. Områdena har en total areal om 33 hektar varav 27,1 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 295 m³sk.

Areal

Arealen för försäljningsobjektet enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 33 hektar.

Taxeringvärde

Försäljningsobjektet gäller områden av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Skogsuppgifter

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Anders Svensson, Holmen skog. Planen är sedan tillväxtberäknad till och med oktober 2021 av Jennie Olsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 27,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 295 m³sk. Medelvolymen per hektar är 122 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,8 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 135 m³sk/år (5,8 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 31% tall, 39% gran och 30% löv.

Skogsvård

Fastigheten har ett behov av röjning om ca 8,9 ha samt 2,3 ha plantering under planperioden.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Segersta viltvårdsområde som bedriver jakt på ca 5000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en övrig kulturlämning registrerad i avdelning 18 skifte 3. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på förmedlingsobjektet. (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet omfattar områden av fastighet. Markområdena kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. Vid avstyckning betalar köparen fastighetsbildningskostnad samt lagfartskostnad. Vid fastighetsreglering betalar köparen fastighetsbildningskostnaden. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridiskt person.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter