fbpx

Lantbruk

Fd grustäkt Vislanda

Högsta bud

750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 8 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,0 ha
Tomtområde
17,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ALVESTA OBY 1:9, 1:6

Om fastigheten

Fd grustäkt belägen strax öster om Vislanda tätort, ca 30 km sydväst om Växjö.
Området är återställt efter tidigare brytning och erbjuder idag olika möjligheter till rekreation.
Delar av objektet utgörs av vatten som skapar en trivsam och rofylld miljö med möjlighet till exempelvis bad.
Bolag har möjlighet att förvärva fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Areal

Areal enligt fastighetsutdraget.
Alvesta Oby 1:6, 2,34 ha
Alvesta Oby 1:9, 14,65 ha, delar av denna areal utgörs idag av vatten.

Skogsuppgifter

Ingen skogsbruksplan eller skogsinventering är upprättad på fastigheterna.
Delar av de återställda ytorna innehåller självföryngring av yngre tall. På fastigheten Oby 1:6 finns skikt av äldre tall med underväxt av främst tall och björk.

Beslut om slutgiltig efterbehandling

På fastigheten det bedrivits grustäkt.
Brytningen är avslutad och marken återställd.
Alvesta kommun har 2019-05-20 godkänt att efterbehandlingen har utförts enligt gällande beslut.
Se bifogat beslut från Alvesta Kommun och återställningsplan.

Jakt

Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheterna Vislanda ÄSO och Vislanda östra VVO.
Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger ej i glesbygd.

Bolag

Bolag har möjlighet att förvärva fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-06-08 OBS! Märk kuvertet Oby. Använd gärna bifogad budblankett.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 8 jun kl 08:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter