Lantbruk

Fastighet om cirka 10 hektar i Korsberga-Lida

Högstbjudande

600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 sep, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,8 ha
Skogsmark
8,7 ha
Betesmark
0,8 ha
Övrigmark
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA KORSBERGA-LIDA 1:7

Adress

Korsberga-Lida 11 57475 Korsberga

Om fastigheten

Fastighet om cirka 10 hektar varav 8,7 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 699 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,6 m³sk per hektar och år.

Pris: 600 000 kronor eller till högstbjudande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsinventeringen är gjord i juni 2020 av Ludvig & Co. Enligt inventeringen uppgår total arealen till 9,8 hektar varav 8,7 hektar är produktiv skogsmark, 0,8 hektar inäga/åker, 0,2 hektar väg och krafledning samt 0,1 hektar annan areal. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 699 m³sk med en medelbonitet om 7,6 m³sk per hektar och år . Trädslagsfördelningen är 53 % löv, 35% gran, 9 % ädellöv och 3 % tall.

Det finns inga registrerade forn eller kulturminnen på fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny köpare på tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Korsberga-Lida älgjaktlag om cirka 1 000 hektar. Tilldelningen har varit 1 vuxen och 3 kalvar.

Fiske

Enligt gammal hävd har fastigheten fiskerätt i Sörasjön, inom Sjöagårdens vatten.
I sjön finns bland annat gädda och abborre mm.

Byggnader

Det finns två byggnader på fastigheten ett äldre bostadshus och en lada, båda byggnaderna är i dåligt skick. Det finns ingen el och inget vatten..
Fastigheten och dess ekonomibyggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person.

Besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

​Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsinventeringen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. ​

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen cirka 2 kilometer väster om Korsberga.

Koordinater:
Norra området: N:6350035.3 E 506085.7
Södra området: N 6348746.6 E: 505988

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter