fbpx

Lantbruk

Fastighet om 43 hektar

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 7 dec kl 12:00

Visning

  • ​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

På småländska höglandet är denna fastighet belägen drygt en mil sydväst om Eksjö.
Arealen uppgår till 43 hektar varav 36 hektar skogsmark och 4,8 hektar inägomark. Virkesförrådet uppgår till 4642 m³sk och en bonitet på 8,4 m³sk per hektar och år.
På gårdscentrum finns två bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheten har jakt och fiske rätt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ HÖREDA-KULLA 1:3

Adress

Höreda-Kulla Åkerslund 1 57596 Eksjö

Totalareal
43,1 ha
Övrigmark
1,7 ha
Inägomark
4,8 ha
Skogsmark
36,2 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
4 642 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus i trä

Den ursprungliga mangårdsbyggnaden är ett timmerhus, som relativt nyligen fått nytt betongtegeltak, hängrännor, stuprör och stående träpanel samt tilläggsisolering år 2021.
I övrig är byggnaden av enkel standard.

Grävd vattenbrunn finns i skogen.
El abonnemanget har sagts upp så det finns ingen el till fastigheten i dagsläget.

Bostadshus med tegelfasad

Ytterligare ett hus byggdes 1967 i blå betong. Entréplan har hall, kök och två rum i fil med en öppen spis. Bottenplan har tre rum och pannrum. Bostaden är i stort behov av renovering samt sanering.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finne en äldre ladugård, en loge och ett uthus i trä och med plåttak. Det finns inget vatten eller el i någon av byggnaderna.

Naturvärden

På fastigheten finns fyra mindre områden om totalt cirka 0,2 hektar som ingår i större områden som är klassificerade som nyckelbiotoper.
Fastigheten gränsar mot Hackarevikens Naturreservat i öster.

Inägomark

I fastighetstaxeringen för 2023 uppgår jordbruksmarken till 11 hektar, varav 4 hektar åker och 7 hektar betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår jordbruksmarken till 4,8 ha.

Jakt

Jakträtten övergår till en ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Kulla Älgjaktslag om 1 125 ha med en tilldelning i år om en vuxen älg och två kalvar.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fiske

Fastigheten har andel i tre fiskesamfälligheter:​

Eksjö Kärringstorp FS:4 (3,1 %) som är en fiskesamfällighet i Allmänningsån.

Eksjö Kärringstorp FS:2 (3,1%) som är en fiskesamfällighet i Gysjön.

Eksjö Käringstorp FS:3 (3,1%) som är en fiskesamfällighet i Långsnässjön.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Johan Kastensson, Ludvig & Co, i juni 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 36,2 hektar med ett totalt virkesförråd om 4 642 m³sk vilket ger ett medelförråd om 128 m³sk per hektar. Tillväxten är beräknad till 184 m³sk per år och boniteten är beräknad till 8,4 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen för fastigheten är 50% gran, 49% löv och 1 % tall.
En stor del av skogen befinner sig i tillväxtfasen, där 48 % av skogsmarkens areal ligger i huggningsklassen K2 och 44 % i G1 och G2.
Fastigheten har ett bra vägnät som ger god tillgänglighet och korta drivningsavstånd.
För mer skoglig information se bilagda skogsbruksplan.

Vägbeskrivning

Från Eksjö kör väg 40 mot Nässjö och Jönköping. Sväng av mot Stensjön och väg 128, följ vägen i ca 3 km sväng sedan höger in på en mindre grusväg, håll höger när vägen delar sig och efter cirka 400 meter är ni framme på gårdscentrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 7 dec kl 12:00

Högstbjudande: 3 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter