fbpx

Lantbruk

Fastighet om 41 hektar i Skrivaretorp

Högstbjudande

2 800 000 kr

Visning

  • ​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.
    Önskar ni visning kontakta Johan Olausson 0383-594 80 eller Elin Gynnerstedt 0383-594 79.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till fastigheten Uppvidinge Skrivaretorp 2:3!

Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte om 41 hektar varav cirka 30 hektar är skogsmark och cirka 9 hektar är inägomark.
Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 3 165 m³sk och en bonitet på 9,7 m³sk per hektar och år.
Prisidé 2,8 Mkr eller högstbjudande.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE SKRIVARETORP 2:3

Adress

Skrivaretorp 4 36433 Åseda

Totalareal
41,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
9,6 ha
Skogsmark
30,9 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
3 165 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

På fastigheten finns en äldre loge/maskinhall samt tillbyggt maskinhallsutrymme i trä med plåttak och grus som golv. Total uppskattad yta är ca 350 kvm.

Jakt

Fastigheten ingår ett älgjaktslag. På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och småvilt. Jakten utarrenderad, men kan diskuteras.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken uppgår till 30,9 hektar med ett virkesförråd om 3 165 m³sk vilket ger ett medelförråd om 102 m³sk per hektar. Gran är det dominerande trädslaget på fastigheten med 88 % följt av löv 7 % och tall 5%. Boniteten är beräknad till 9,7 m³sk per hektar och år.

Fastigheten har ett bra vägnät som ger god tillgänglighet och korta drivningsavstånd.

Skogsbruksplanen är upprättad av Johan Kastensson, Ludvig & Co hösten 2022 och är framskriven tom hösten 2023.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två mindre möjliga fornlämningar i form av brukningsareal.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 9,6 hektar och enligt fastighetsutdraget till 6 hektar varav 4 hektar åkermark och 2 hektar betesmark. Vid mätning i SeSverige uppgår åkermarken till cirka 3,5 hektar och betesmarken till cirka 6 hektar.
Inägomarken är tillgänglig för en ny ägare from tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Åseda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda kör väg 125 mot Nye och Näshult. Följ vägen i ca 3,5 mil sväng vänster mot Skrivaretorp följ vägen i ca 2,5 km sen är du framme på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter