fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet utanför Fredrika

Utgångspris

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 22 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastighet belägen i Klippen, ca. två mil utanför Fredrika i Åsele kommun. Fastigheten består av två skiften varav det stora helt dominerar arealen som totalt uppgår ca 134 ha varav 112 ha utgörs av produktiv skogsmark. Det lilla skiftet om ca. 1,4 ha ligger längst med Flärkån. Enligt nyupprättad plan står här totalt 9632 m3sk där arealen domineras av tall (53%) följt av gran (33%) och björk (14 %). Hög andel välväxande G1 och G2 skog med fin tillväxt och medelboniteten är beräknad till 3,8. Två vägar skär rakt igenom fastigheten samt en nybryten väg som går upp en bit längst med södra rågången . En väg på södra sidan av ån är också på gång att anläggas. Inga besvärande byggnader på fastigheten. Avdelning 40 är förnärvarande ej planterad, säljaren kommer dock ombesörja plantering på av detta denna säsong.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 22/6, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅSELE KLIPPEN 2:20

Adress

Klippen 50 91993 Fredrika

Totalareal
133,8 ha
Skogsmark
112,0 ha
Skogsimpediment
21,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
9 632 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten Åsele Klippen 2:20 är belägenca. 20 km väster om Fredrika i Åsele kommun.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är fältinventerades hösten 2020 av Jan Forsberg.
Fastigheten Åsele Klippen 2:20 är belägen i Västerbottens län, Åsele kommun och består av ett skifte om totalt 133,8 ha varav 112ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,8m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 9632 m³sk fördelat på 53% tall, 33% gran och 15% löv.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn

Inga forn- eller klturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

På fastigheten finns registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).
Två områden är markerade som "Sumpskog"

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Jakt medföljer, ingår i Klippens VVO som jagar på ca. 3200 ha.
Markägarna behöver lösa jaktkort fn. 250:-/år. Varje älgjägare behöver även lösa älgkort, kostnaden bestäms på årsmötet.
Inträdeskostnad för ny ägare till slakteriet och älgdragaren tillkommer.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 475 000 kr

Dokument & bilagor

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 22 jun

Utgångspris: 3 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter