Skogsfastighet

Fastighet i Hjältaryd om 24,6 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast tor 20 aug

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,6 ha
Skogsmark
18,8 ha
Inägomark
3,7 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
2 870 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VETLANDA HJÄLTARYD 4:3

Om fastigheten

Obebyggd fastighet knappt en mil väster om Vetlanda. Totalarealen för fastigheten uppgår till 24,6 hektar, varav 18,8 hektar är produktiv skogsmark, 3,7 hektar inägomark, 1,4 hektar myr/mosse/kärr och 0,7 hektar övrig mark. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 2 870 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,7 m³sk per hektar och år.
Jakträtten övergår till en ny köpare på tillträdesdagen.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2020. Fastigheten uppgår till 24,6 hektar, varav 18,8 hektar är produktiv skogsmark och 1,4 hektar är myr/kärr/mosse. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 2 870 m³sk, vilket ger ett medeltal om 153 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 52% gran, 42% tall, 5 % björk och 1 % klibb al. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 7,7 m³sk per hektar och år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är markerade, men bör ses över kontinuerligt.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 3,7 hektar, i fastighetsutdraget uppgår inägomarken till 4 hektar, varav 3 hektar åkermark och 1 hektar betesmark. Vid mätning i SeSverige uppgår inägomarken till 3,32 hektar.

Inägomarken är utarrenderad på ett 5-års kontrakt tom 31/3-2024.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.
Jakt på älg och småvilt.
Fastigheten ingår i Rågsjö-Hjältaryds älgjaktslag om cirka 1 400 hektar. De senaste åren har tilldelningen varit 1-2 vuxna och 4-5 kalvar.

Fiske

Enligt uppgift har fastigheten del i det samfällda fisket för Myresjö socken i sjön Tjurken. Efter sjösänkningen på 1800-talet förändrades utbredningen men fiskerätten finns kvar enligt uppgift. Fiskebestånd av bl a abborre, braxen, gädda och gös.
Ingen fullständig fiskeutredning är gjord.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen knappt en mil väster om Vetlanda.

Koordinater: N: 6362015.3, E: 497010.3

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13 775 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter