fbpx

Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Falmarksheden

Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 15 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet i Falmarksheden utan byggnader. Fastigheten har 4 st. skiften och en totalt areal på 22,2 ha, fördelat på produktiv skogsmark 20,5 ha och åkermark 1,1 ha. Virkesförrådet uppgår till 2 268 kvm med avverkningsförslag under planperioden på hela 1 233 m3sk. I övrigt behov av röjning och gallring av ungskog. Passar ypperligt som tillskottsmark eller för att brukas som självständig enhet. Jakt rätt, ingår i Gamla Falmarks VVO .

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ FALMARK 3:14

Adress

Falmarksheden

Totalareal
22,2 ha
Åkermark
1,1 ha
Skogsmark
20,5 ha
Berg/hällmark
0,6 ha
Virkesförråd
2 268 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i maj 2022 av Pehr Bodén. Skogsbruksplanen har sedan tillväxtberäknats ett år framåt av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 22,2 hektar varav ca 20,5 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 2268 m³sk vilket innebär ett medelförråd om ca 111 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till ca 3,8 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till ca 47 m³sk per år.

För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan samt skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Jakt

Jakträtt ingår. Tillhör idag Gamla Falmarks VVO.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 215 138 kvm.

Byggnader

Fastigheten saknar byggnader av värde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs EJ för fysisk person. Alltid för juridisk person.

Taxering

För närvarande är denna fastighet samtaxerad med annan fastighet. För korrekt taxering bör omtaxering ske av köpare efter tillträde.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 800 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson ralf.gustafsson@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-06-15. Märk mailet med Skellefteå Falmark 3:14. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Åkermark

Ej utarrenderat.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 15 jun

Utgångspris: 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter