fbpx

Lantbruk

Exklusiv havsnära gård i idylliska Roslagen – Unika möjligheter!

Utgångspris

13 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Varmt välkomna att ringa eller mejla till Sybrenne Jellema, 086574756, sybrenne.jellema@ludvigfast.se för att boka in en visningstid av gårdscentrummet.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till denna unika möjlighet att äga en mycket vackert belägen gård med anor från 1850 i Studsboda norr om Norrtälje. Med enastående läge och cirka 400 meter strandlinje i Bagghusfjärden, inklusive en privat brygga och en egen ö, erbjuder denna egendom en oslagbar upplevelse. Totalt 52 hektar mark, inklusive vatten, på två separata skiften som båda har direktkontakt med fjärden, är möjligheterna oändliga. Gårdscentrum ligger bara 300 meter från fjärden. Två bostadshus samt ekonomibyggnader erbjuder insynsskyddade utrymmen med havsutsikt. De stora bostadsbyggnaderna har bevarade detaljer som kakelugnar, vackra spegeldörrar och förtjusande trägolv. Måste besökas!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE STUDSBODA 1:25

Adress

Flottskärsvägen 178 76493 Väddö

Totalareal
40,9 ha
Tomtområde
40,9 ha
Virkesförråd
9 485 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Gården

Hela fastigheten omfattar totalt över 50 ha inklusive vatten och gården omges av den tillhörande marken. Gården har nästan ingen insyn eftersom marken är så stor. Infarten genom allén är 60 meter och gården omges av häckar, träd och den egna skogen och betesmarken som sträcker sig hela vägen ned till fjärden.

Bostadshusen och ekonomibyggnaderna har löpande underhållits. Dock är interiören av äldre standard.

Gula huset
Enligt fastighetsutdraget uppförd 1850
Byggnad; 11/2 våning utan källare. 6 rum och kök, två badrum
Bo/Biarea enligt fastighetsutdrag; 161/51 m²
Stomme; timmer
Grund; stensatt och murad
Fasad; stående gul panel med vita knutar och fönsterfoder, vita hängrännor
Fönster; kopplade treglasfönster, trelufts
Tak; rött tegeltak med svart plåtlagd skorsten
Vatten; grävd och stensatt brunn, hydrofor, ej provtagen
Avlopp; godkänd slamavskiljare med infiltration installerad 2017, Wavin 2 000 l
El; äldre
Uppvärmning; vattenburet från vedspis i köket alternativt elpatron, underhållsvärme året runt
Skorsten; Kanalerna till kakelugnarna och den öppna spisen är plomberade och kanalen till köksspisen behövde tätas.

Entré till den vackra möblerbara hallen med tre stora fönster mot trädgården. Groventré till mindre hall och kök. Nedervåning inrymmer förutom hallarna ett stort kök och tre rum varav ett är en magnifik sal. Genomgående vackra spegeldörrar, generös takhöjd och trägolv. Övervåning med två mycket stora sovrum ett mindre sovrum samt ett litet badrum. Gott om garderober och kattvindar, mycket förvaring. Fantastiskt ljusinsläpp genom det stora antalet fönster. Huset ståtar med tre vackra kakelugnar.

Villan (det röda huset)
Under 1930 talet uppfördes villan och här bedrevs det pensionat till mitten av 1950-talet. Det finns inget indraget vatten och huset har tidvis varit helt nedkylt vilket medfört fuktfläckar och färgsläpp. Stor taktäckt veranda mot gårdstunet, grönmålade stora pardörrar till den luftiga och ljusa hallen. Fem rum och kök samt stor möblerbar hall på nedervåningen. Tre rum samt möblerbar hall på övervåningen. Sommarhus i enkel standard. Lackade furugolv i samtliga rum och vitmålade paneltak. Stora fönster.

Nybyggnadsår enligt fastighetsutdrag 1936
Byggnad; 11/2 våning utan källare
Bo/biarea enligt fastighetsutdrag; 122/25 m². 8 rum och kök, inget badrum eller wc
Stomme; trä
Grund; murad sockel
Fasad; liggande röd panel med vita knutar och foder, svarta hängrännor
Fönster; Ej kopplade, enkla treluftsfönster
Tak; rött tegel
Vatten; ej indraget
Avlopp; ej indraget, från köket troligen utlopp till kista/dike
El; äldre
Uppvärmning; el, ingen skorsten

Matboden
Troligen det tidigaste sommarhuset. Påbörjad renovering, några fönster är utbytta. Stor vedspis, status på skorstenen är okänd. Ett stort rum med oinredd vind som använts som förråd. Plast/linoleummatta pärlspånt på väggar, spåntat tak. Huset är hopbyggt med en timmerbyggnad som inrymmer verkstad.

Stomme; trä/timmer
Grund; murad
Fasad; stående rödmålad panel, liggande rödmålad timmer
Tak; svart plåt, plegel/planja
Skorsten; okänd status
Fönster; kopplade tvåglas,

Gården har två bostadsadresser
Flottskärsvägen 178 och Flottskärsvägen 180

Ekonomibyggnader

Stor stensatt matkällare

Enkel, äldre ladugårdslänga i rött timmer med plåttak.

Garage utanför gården vid vägen. Grusgolv, eternittak och rött lösvirke.

Dubbeldass bakom matboden

Matkällare

Stor stensatt matkällare i gott skick.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)

www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaderna kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Arealuppgifter

Totalt areal enligt fastighetsutdrag: 40,92 ha, inget vatten inkluderat
Totalt areal enligt fastighetskarta: 52,44 ha, inklusive vatten
Totalt areal enligt skogsbruksplan: 43,2 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i april 2022 av DSK Skog AB, inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 38,9 ha med ett virkesförråd om ca 9 485 m³sk, och består av 54 % tall, 35 % gran, 6 % löv, 2 % ek och 3% björk. Beräknad medelbonitet 6,1 m³sk/ha/år.

Avverkningsbar skog uppgår till 6 826 m³sk enligt planen.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Upprättad plan är en certifieringsanpassad "grön" plan som bygger på skoglig grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken omfattar 1,7 ha och är belägen mellan gården och fjärden. Marken brukas genom muntligt avtal utan ersättning av en granne och upphör 31/12 2023.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

I övrigt är ca 5,7 ha (14,7 %) klassat med naturvårdsmål i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på försäljningsobjektet.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

I avdelning 15 har skogsplanläggaren dock noterat en husrest med stenplintar och en stengärdesgård/odlingsröse och i avdelning 21 fd inäga med stengärdesgård, även i avdelning 8 och 9 finns odlingsrösen noterade.

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Jakt

Egen jakt. Det finns en nyttjanderätt på jakten som upphör 1/7 2023. Kontakta mäklare för uppgifter till nyttjanderättshavaren som kan svara på frågor kring hur jakten hittills bedrivits.

Fiske

Som fiskerättsägare har du rätt till nätfiske, trolling, dragrodd och angelfiske. Följande regler gäller för havsfiske i Ålands hav https://svenskafiskeregler.lansstyrelsen.se/?hand=true&nat=false&skal=false&ovr=false&per=false&start=&stop=&bbox=713196,6646784.49,721796,6654360.49

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut avseende kraftledning samt ett servitut för elledning. Härskande fastigheter ägs av Vattenfall.

Servitut för brygga

Det finns ett servitut på brygga till förmån för härskande fastighet Norrtälja Studsboda 1:18 enligt bilaga.
Fastigheten Norrtälje Studsboda 1:34 nyttjar marken för brygga enligt bifogad förrättningsakt.

Inteckningar

Det finns fyra förkomna pantbrev om totalt 68 000 kr. Dödning av förkommen handling enligt §20 har inletts. Säljaren ombesörjer och bekostar dödning.
Pantbreven kommer inte att tas ut på nytt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på vår hemsida, www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält
via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

För visning av byggnader se hemsidan eller kontakta mäklaren Sybrenne Jellema på 08-657 47 56

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Friskrivning

Då ett dödsbo är delägare kommer fastigheten att försäljas med en friskrivningsklausul mot dolda fel.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter