fbpx

Lantbruk

Ett skifte, möjligheter till jakt!

Utgångspris

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 29 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,9 ha
Skogsmark
45,0 ha
Skogsimpediment
1,9 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
3 662 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK MELLANSEL 5:101

Adress

ÖRNSKÖLDSVIK MELLANSEL 5:101

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte och möjligheter till jakt.
Tillväxtfastighet i Mellansel med en totalareal om 48,9 ha varav 45 ha produktiv skogsmark där tyngdpunkten ligger på yngre och medelålders skog. Virkesförrådet är beräknat till 3 662 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 81 m³sk per produktiv ha.
Bra medelboniteten på 4,9 m³sk per ha och år ger grunden för en god kommande tillväxt.

Som ny köpare har du möjligheter att jaga i Mellansels Västra jaktlag som jagar på 871 ha och ingår i Anundsjö-Skorped ÄSO.
Du når fastigheten via skogsbilvägar som löper parallellt med fastigheten samt via tre bilvägar som korsar fastigheten.

Fördjupa dig om fastigheten i bilagda dokument som du hittar längre ner i beskrivningen.

Intresseanmälan görs senast 29 november 2021 till ansvarig fastighetsmäklare Camilla Krog. Använd gärna formuläret i annonsen.
Efter att anmälningstiden gått ut hålls en öppen budgivning för de som anmält sitt intresse.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen reviderades i Oktober 2021 av Ludvig & CO. Fastigheten Mellansel 5:101 består av ett sammanhängande skifte och har enligt skogsbruksplanen en totalareal om 48,9 ha varav 45 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 3 662 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 81 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen är ojämn och har sin tyngdpunkt på yngre och medelålders skog.

Skogsvård

I avdelning 19 som är 7,6 ha stor finns det behov av dikesrensning, markberedning och plantering. Dessa åtgärder kommer inte nuvarande ägare att åtgärda utan bör göras av den nya ägaren. Röjning är föreslaget på totalt 16,5 ha under de kommande tio åren.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns registrerad sumpskog på en mindre yta i avdelningarna 10 och 11 närmast Galasjöån (Källa: Sesverige via Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Möjlighet finns till älgjakt i Mellansels Västra jaktlag som jagar på 871 ha och ingår i Anundsjö-Skorped ÄSO.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en stuga med tillhörande förrådsbyggnader. Säljaren förbehåller sig rätten att arrendera ett område motsvarande 2 000 kvm där byggnaderna ligger. Arrendeavtal för detta upprättas med kommande köpare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 29 Nov

Utgångspris: 1 350 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter