Skogsfastighet

21,1 ha – Enklare Jakttorp med sjöläge, samt möjligt godkänt bygglov

Säljs via anbudsförfarande

950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,1 ha
Skogsmark
14,2 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Inägomark
2,9 ha
Väg och kraftledning
3,6 ha
Virkesförråd
2 019 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND KAKUÅSEN 1:147 & 1:129

Adress

Kakuåsen

Om fastigheten

Lugnt och fridfullt ligger detta jakttorp mellan sjöarna Ottsjön och Gåxsjön i nordöstra Jämtland, Strömsunds kommun. Areal om 21,1 ha varav 14,2 ha skogsmark och ett virkesförråd om 2 019 m³sk varav 1 450 m³sk är S1 skog. På fastigheten finns ett klart bygglov med strandskyddsdispens (25 m från vattnet) med startbesked från kommunen i år 2020 och ett avloppstillstånd.

Jakt i VVO.

Prisidé: 950 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Mikael Sillerström , Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2021-01-15.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Grund: Sten
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster
V/A: Saknas

Charmig men enklare byggnad med till viss del pärlspont, gamla dörrar och trägolv för förädling. Från utsidan nås en källare.

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN

Entréplanet inrymmer hall, tre sovrum varav ett av dem innehar en kamin, ett allrum utrustat med köksspis samt en enklare köksdel.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN

Övre plan inrymmer en hall, ett sovrum samt två vindsutrymmen.

OBS: Ladugården ingår ej!

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-06 av Skogsstyrelsen och är sedan ajourhållen av Norrskog i oktober 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 14,2 ha med ett virkesförråd om 2 019 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass S1. Medelboniteten uppskattas till 3,7, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 32 m³sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av plantering. OBS! Markberedningen är gjord och planen är ej uppdaterad med denna text.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna Kakuåsen 1:147 och Kakuåsen 1:129 ingår i Kakuåsen-Lomåsens VVO om ca 5 350 ha och Älgflons ÄSO om ca 60 000 ha.

Jakträtt i Kakuåsen & Lomåsens jaktlag. För köttlott måste man ha 200 ha.

VVO:ts tilldelning år 2020 är 5 tjur, 8 kor och 7 kalvar.

Natur & kultur

På fastigheten finns två fornlämningar i form av fångstgropar i avdelning 4 och 7, den ena registrerad sen förut i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister och den andra upptäckt vid planläggning. Dessa kräver hänsyn vid åtgärder i skogen vilket innebär att de märks ut innan en eventuell avverkning, att de vid avverkningen huggs rena från träd och buskar, att de inte risas ner eller körs över. Kring fångstgroparna lämnas kulturstubbar, 1,3 m höga så är de lätta att undvika för en efterkommande markberedare.

Avdelning 1 och 2 sköts för att bibehålla respektive utveckla en lövdominerad skog omgiven av jordbruksmark (målklass NS).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar för ev fel eller brister i fastigheten.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Övrigt

Ladugården som syns på bild tillhör ej dessa fastigheter.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 19 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 jan

Säljs via anbudsförfarande: 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter