fbpx

Lantbruk

Charmigt torp med 4 ha produktiv skogsmark

Högstbjudande

450 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Charmigt klassiskt torp omgärdat av ca 4 ha mark, beläget på avskild plats omgiven av skog och natur.
Här kan du leva klassiskt torparliv i en faluröd stuga och elda i vedspis. Stugan är inredd på båda plan och med en del äldre detaljer bevarade som hör ett torp till. Genomgående ljust och rymligt med lummig grönska som utsikt från varje fönster. På fastigheten finns även gäststuga, ladugård, carport och tidsenlig enkelhet som hör ett torp till i form av utedass. Fastigheten har 4,2 ha produktiv skog passar fastigheten även dig som söker ett mindre skogsinnehav. Enligt skogsbruksplanen finns det med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 829 m³sk varav ca 575 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Trädslagsmässigt är granen förhärskande med ca 46%.
Övrig areal (0,1 ha) Tomtmark. Fiskevatten på promenadavstånd och lättillgängligt ut på väg med 10mil till Östersund och 2mil till Ragunda.

Välkomna på visning!

Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med en prisidé om 550 000 SEK
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE BY 1:30

Adress

Remmarna 110 84497 Kälarne

Totalareal
4,3 ha
Övrigmark
0,1 ha
Skogsmark
4,2 ha
Virkesförråd
829 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torp

På fastigheten finns ett torp uppfört ca 1931 med 3 rum och kök. Huset har el och sommarvatten.

Grund: Cementgrund, torpargrund
Stomme: Lösvirkeshus
Tak: Tegelpannor, papp
Fasad: Stående träpanel
Fönster: 1-glas (med innanfönster)
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Vedspis, Besiktigad och provtryckt 2022. El-elemement.

Gäststuga

Gäststuga uppförd i trä med plåttak samt isolerad. El finns, ej vatten.

Uthus/ladugård

Uthus med flera utrymmen, uppförd i trä med tegelpannor på tak. El finns, ej vatten och avlopp.

Skärmtak

Intill uthuset finns skärmtak med 2 platser.

Utedass

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Juli 2023 av Ludvig & Co Rikard Eriksson.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 4,2 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 829 m³sk varav ca 575 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Trädslagsmässigt är granen förhärskande med ca 46%.
Övrig areal (0,1 ha) Tomtmark.
Medelboniteten uppgår till 4,3 m³sk per hektar och år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade eller eftersläpande återväxtåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper, men det finns ett mindre område med sumpskog registrerat. (Källa: Se Sverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Arealuppgifter

Avvikelse kan finnas mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Visning

För visning av byggnader kontakta Anders Sahlin 063-15712 anders.sahlin@ludvigfast.se
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 550 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Pantbrev

Ett skriftligt pantbrev är ansökt om dödning till Lantmäteriet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Byggnader

På fastigheten finns en byggnader i form av bostadshus, uthus och skärmtak. Köparen gör sig medveten om att fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksfastighet och således finns inga byggnader taxerade på fastigheten i nuläget.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter