Lantbruk

Charmigt belägen skogsgård i Ytterberg

Högstbjudande

1 125 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 sep, kl 18:00

Visning

  • Visning enl. överenskommelse med Ludvig & Co.
    Fastighetsmäklarassistent Irene Åslund, 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,5 ha
Skogsmark
21,1 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Betesmark
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 688 m3sk
Boyta
92 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 4:6

Adress

Ytterberg 180 84292 Sveg

Om fastigheten

Mindre skogsgård med tillhörande skogs- och inägomark, fint belägen i Ytterberg strax utanför Sveg. Fastigheten ligger avskilt och ger stor ”torpkänsla” med utblick över den egna inägomarken. Gångavstånd till Nordsjön med badplats. På fastigheten finns utöver bostadshuset om 4 rok en mycket fin timrad fäbodstuga som är inredd med två mindre ”lägenheter”. Tillhörande ekonomibyggnader som idag nyttjas som goda förrådsutrymmen. Total areal om ca 24 ha, varav 21 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 2 688 m3sk varav ca 800 m3sk S2-skog. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 200 ha.

Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationer som Björnrike/Vemdalsskalet/Lofsdalen.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-09-30​. Prisidé 1 125 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1 ½ plan med delvis källare. Byggnaden är uppförd i trä på murad torpargrund med fasad av träpanel. Plåttak och kopplade 3-glasfönster samt 2-glasfönster. Uppvärmning genom luftvärmepump, vedspis, braskamin samt direktverkande el. Inrett med 4 rok, varav 2 rum på entréplan samt 2 rum och hall/allrum på övre plan. Boarea 92 m² och biarea 13 m². Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, sovrum, badrum, vardagsrum.
Övre plan med möblerbar hall, badrum, sovrum.
Källare med matförråd samt plats för vattenpump.

Uppvärmning:
Direktverkande el, luftvärmepump, vedspis i kök samt braskamin i vardagsrum .

Vatten och avlopp
Vatten från källa på grannfastigheten.
Eget avlopp.

Driftskostnader totalt ca 56 000 kr årligen.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Säljaren har upplyst om följande kända fel och brister i frågelistan:
I ekonomibyggnaden finns ojämnheter i golv i ladugårdsport. Golvmatta i dusch och bastu samt ytskikt i tvättutrymme behöver bytas.Gällande bostadshuset finns fukt i källaren och det är i behov av dränering.

Ladugård

Fd. ladugårdsbyggnad uppförd i trä med plåttak . Delvis timmerstomme. Byggnaden har nyttjats som förrådsutrymme och enklare boende och har inretts för detta ändamål. 3 rum, enklare köksdel, dusch och bastu samt verkstad. Vagnslider samt enklare förrådsutrymme. Loge på hela övre plan.
Ojämnheter i golv i ladugårdsport. Golvmatta i dusch och bastu samt ytskikt i tvättutrymme behöver bytas.

Gårdsstuga

Mycket charmigt och fint gårdshus i form av en äldre timrad fäbodstuga från 1800-tal som flyttats från fäboden på skogen och sedan timrats upp igen på gården. Stugan som är i form av en länga är smakfullt renoverad och inredd med två "lägenheter". Plåttak samt äldre anrika fönster av typ innanfönster. El är indraget samt finns enklare köksavlopp till stenkista. Värme från direktverkande el, braskamin samt spisinsats.
Lägenhet 1 är inredd med hall, storstuga med platsbyggd säng, spisinsats och kombinerad köksdel. Trapp upp till sovloft.
Lägenhet 2 är inredd med hall, storstuga med braskamin, köksdel samt sovrum.

Garage, vedbod, förråd

Uppfört i trä med plåttak. vedbod samt garage med betonggolv, två carport och förrådsbyggnad ihop byggt i samma.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2020 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21 ha med ett virkesförråd om 2 688 m3sk varav 788 m3sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 1 200 ha och jaktledare är Erik Eriksson, 070-6399779.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns följande natur/kulturvärden:
Gårdsskiftet:
Övrig kulturhistorisk lämning i form av en fångstsgropsliknande grop.
Naturvärde i form av Sumpskog om ca 1 ha.

Utskifte:
Naturvärde i form av sumpskog om ca 1,3 ha.

Källa: SeSverige

Vatten

Vatten från källa på grannfastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 39 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter