fbpx

Lantbruk

Charmig gård om 17 ha i ett fantastiskt läge, Boglösa by

Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 13 jun kl 13:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Strax söder om Enköping finner ni denna gård i ett vackert och lantligt läge. Vyerna över kringliggande åkermark och skog inger en fridfull känsla samtidigt som man når Enköping på 10 minuter och Uppsala på 40 minuter. På gårdscentrumet finns två bostadsbyggnader varav ett av dem har använts som boningshus under de senaste åren. Boningshuset har äldre ytskikt då inga större renoveringar har utförts under de senaste åren. Den äldre mangårdsbyggnaden kan efter omvårdnad och renovering återfå sin forna glans. Det finns även flera ekonomibyggnader på gården, vilket ger goda förutsättningar för att skapa sitt eget drömställe med tillhörande verksamhet eller hobby.

Fastigheten omfattas av totalt 17 ha fördelat på tre skiften, varav 8 ha åkermark och 8 ha skog med ett virkesförråd om ca 2000 m³sk.

I närheten av fastigheten finns strövområden i skog och mark som erbjuder bra svamp- och bärmarker.

Välkommen att boka in dig på visning eller anmäla intresse för denna pärla!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING BOGLÖSA 6:2

Adress

Boglösa 26 745 97 Enköping

Totalareal
17,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
8,0 ha
Skogsmark
8,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
2 000 m3sk
Boyta
115 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset i 1,5-plan upprättades som torp 1938 och byggdes om till permanentbostad 1975. Halva byggnaden står på betongplatta med kantbalk och resterande del på torpargrund. Uppförd i träregelstomme, klädd med liggande träpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel, tvåglasfönster. Uppvärmning sker via direktverkande el. Avlopp består av en trekammarbrunn utan infiltration med ett påpekande (se bifogad information). Vatten via grävd brunn med hydroforpump, ca 3 år gammal. Provtagning skedde senast den 31/1 2023 med resultat tjänligt med anmärkning (se bifogad information).

Boarea om 115 kvm enligt taxeringsuppgifter. Bostaden är indelad i tre rum, kök, badrum och tvättutrymme. Genomgående tapet på vägg och plastmatta eller trä på golv.

Planlösning
Nedre plan: Entréhall med möjlighet för klädavhängning, ingång till tvättutrymme med dusch och toalett. Kök med äldre ytskikt innehållandes spis, fläkt, kyl/frys, äldre diskmaskin samt en vedspis i godkänt skick. Vardagsrummet har trägolv och öppen spis. Från hallen nås även bostadens ovanvåning.
Övre plan: Hall med ingång till tre sovrum och badrum med badkar, toalett och handfat.

Värt att veta:
- Det har inte utförts några större renoveringar under de senaste åren
- Status för vedspis i kök är godkänt
- Status för den öppna spisen är okänt och bör kontrolleras innan användning
- Fuktskador i tak i badrum på ovanvåningen
- Filter till hydroforpump behöver ses över

Gamla Mangårdsbyggnaden

1,5-planshus, troligen byggt under tidigt 1800-tal. Byggnaden flyttades till gården ca 1860. Byggnadsmått om ca 8 x 4 m. Torpargrund, timmerstomme och fasad av stående träpanel. Tak av 2-kupigt tegel och okopplade fönster med spröjs. Murad skorsten. Vatten och avlopp saknas.

​Byggnaden har stått obebott under en längre tid och det är därför viktigt att notera att detta hus har ett totalt renoveringsbehov.

Ladugård/loge

Ekonomibyggnad med en del ladugård och en del loge. Byggnadsmått om 32 x 10 m enligt mätning på karta. Konstruktion av stolpverk, träfasad och tak av plåt. El och vatten är indraget. Ladugårdsdelen är ett gammalt djurstall med gjutet golv. I ladugården finns även ett isolerat pumprum där gårdens hydroforpump är placerad. Logen har dubbelportar med ingång från både öst och väst. Ekonomibyggnaden används idag som förvaringsutrymme.

Magasin

Ekonomibyggnad med byggnadsmått om ca 11 x 14 m. Magasinet är upprättad i träregelstomme med träfasad under ett tak av plåt. En del har använts som maskinhall med dubbla inkörsportar. Stampat jordgolv. En del har träplankgolv och har använts som förvarings-utrymme. Magasinets ovanvåning har fint trägolv och möjligheter att omvandlas till fest- eller fritidsvåning. På utsidan av byggnaden finns ett äldre utedass.

Gamla hönshuset

Äldre hönshus med byggnadsmått om 8 * 6 meter enligt mätning på karta. Byggnaden betraktas som rivningsbar.

Garage

Enklare byggnad med byggnadsmått om 4 x 6 m enligt mätning på karta. Träregelstomme, träfasad, plåttak och dubbelportar.

Snickarbod/vedbod

I trädgården bakom boningshuset finns en byggnad som har en del snickarbod och en del vedbod. Byggnaden är upprättad i träregelstomme under ett plåttak.

Jordkällare

På gårdscentrum finns även en jordkällare med tvåkupigt tegeltak. Invändigt har jordkällaren gjutet golv och tegel i tak.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Boglösa ca 1 mil sydväst om Grillby och ca 1 mil sydöst om Enköping.

Arealuppgifter

Areal enligt taxeringsinformationen: 17,2 ha
Areal enligt lantmäteriet: 16,5604 ha
Areal enligt Metrias karttjänst SeSverige: 17,27 ha

Inägomark

8 ha (taxerad areal) åkermark med för området normal produktionsförmåga. Tillfredsställande dränerad eller självdränerad enligt taxering. Jordart bestående av postglacial och glacial lera enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Arrende/nyttjanderätter

​Åkermark och jakträtt är för närvarande utarrenderad.

Fastigheten ingår i en vägförening som har ett muntligt avtal om att förvara vägunderhållningstillbehör i en av ekonomibyggnaderna.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsrapport från Foran framtagen våren 2023. Enligt rapporten omfattar skogsmarken 8,3 ha med ett virkesförråd om 2 000 m³sk, fördelat på gallring- och föryngringsavverkningsbestånd. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha och år samt löpande tillväxt om 8,1 m³sk per ha och år. Högt medeltal om 239 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 62 % tall, 25 % gran och 13 % björk. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre skogsbestånd.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med mark med inslag av fuktigare mark. Lättframkomlig terräng.

Skogsvård

Ingen eftersläpande skogsvård efter vad som är känt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Trögds Södra Älgskötselområde och Trögds Södra Kronhjortsskötselområde. Jakträtten är för närvarande upplåten.

Häradsallmänning

Fastigheten har 0,5 mantal i Trögs häradsallmänning. Den senaste årliga utdelningen gav 11 000 kr per mantal.

Skattetal

Fastigheten har 5/16 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Vid undersökningstillfället fanns ett antal fornlämningar. Fornlämningarna består främst av hällristningar i form av älvkvarnar och är belägna i närheten av fastighetens gårdscentrum (Källa: Metria.se, SeSverige). Boglösa i sig är ett område som karaktäriseras av denna typ av fornlämningar. I Boglösa finns de rikaste hällristningarna i Uppland, både till antal och utformning.

På fastighetens norra skogsskifte (skifte 3) finns även en möjlig fornlämning i form av lägenhetsbebyggelse. Information kan inhämtas på Riksantikvarieämbetets hemsida, Fornsök, app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastighetens södra skogsskifte finns del av en sumpskog registrerad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen i Boglösa by, sydöst om Enköping och sydväst om Uppsala. Närmsta grundskola finns i Lillkyrka klass F-6 och högstadiet klass 7-9 finns i Enköping. Nere vid Boglösa kyrka ca 1 km från gården finns skolskjuts. Närmsta matbutik ligger i Grillby ca 10 km från fastigheten.

I Boglösa finns Boglösa bygdegård som ligger i en vacker skogsdunge, avskild från övrig bebyggelse. Det är en bygdegård som lämpar sig för alla typer av sammankomster, exempelvis bröllop, konferenser, födelsedagsfester, barnkalas, möten och mycket mer. Bygdegården har en stor sal med plats för 150 personer och är känd för sitt fina dansgolv. Det finns även ett rum på övervåningen som man kan boka för möten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 13 jun kl 13:00

Utgångspris: 4 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter