fbpx

Lantbruk

Charmig gård med sjökontakt utanför Möklinta

Högstbjudande

7 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
88,7 ha
Åkermark
16,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Skogsmark
70,4 ha
Skogsimpediment
1,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Virkesförråd
10 041 m3sk
Boyta
200 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA GAMMELBY 1:5

Adress

Gammelby Östermyran 104 73399 Möklinta

Om fastigheten

Välkommen till denna vackra gård med stor potential utanför Möklinta. Högt beläget med utsikt över det omkringliggande åkerlandskapet och egen strandlinje i Gammelbysjön ligger denna trevliga gård med ett stort bostadshus och flera ekonomibyggnader. Här finns gott om utrymme för den stora familjen som vill leva ett liv på landet med närhet till djur och natur men med goda pendlingsmöjligheter till ett flertal närliggande orter. Gården ger goda möjligheter till djurhållning, jakt och naturliv för den intresserade. Till fastigheten hör en del i en sjö som man på en kort promenad når via en liten traktorväg genom skogen.

Bostadshuset är ett i grunden vackert sekelskifteshus i behov av upprustning. Ett fint lantkök och stora sällskapsytor inbjuder till trevliga middagar och fester med släkt och vänner. Huset omges av en stor trädgård där potentialen är oändlig.

Gårdens övriga byggnader ger möjlighet att bygga upp en mindre lantbruksverksamhet och nyttja ytorna för djurhållning. De stora lokalerna kan anpassas till att passa både hästar, får andra lantbruksdjur. För den som är intresserad av växtodling eller självhushållning finns stora ytor att nyttja på den närliggande åkermarken som tillhör gården.

Det finns rikligt med skog tillhörande fastigheten. Skogen är välskött och brukad med en kärleksfull hand. Här finns potential för stabila kassaflöden under en lång tid då åldersfördelningen är god

Närmsta samhälle är Möklinta ca 6 km bort och där finns skola från årskurs F-6 samt en liten lanthandel och pizzeria. I området finns ett flertal vackra naturreservat inom promenadavstånd.

Längst ned på sidan bland dokument och bilagor finner ni en 3D-länk där ni kan gå på virtuell visning inomhus. Med hjälp av vår gårdskarta kan ni själva besöka skog och mark och hålla koll på gränserna.

Fastigheten säljs med ett indikerat pris om 7 500 000 kr. Det finns även möjlighet att lägga enbart bud på det separata skogsskiftet om ca 53 hektar eller gårdsskiftet med brukningscentrum.

Kontakta mäklaren för bokning av visning.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden om 8 rum och kök är vackert belägen på en höjd med utsikt över det omkringliggande åkerlandskapet. Huset är från 1909 med en gedigen timmerstomme och klädd med utanpåliggande träpanel och smyckad med en hel del snickarglädje. Det är ett hus med renoveringsbehov men med stor potential för den intresserade som värdesätter det vackra och genuina. Huset är i två plan och står på en torpar- samt delvis källargrund. Ca år 2019 påbörjades renovering av fasaden men den slutfördes aldrig.

Källaren inrymmer pannrum, tvättstuga och ett rum som tidigare använts till bakrum där en stor bakugn finns inrymd. Bakugnens skick är dock okänt.

Husets bottenplan inrymmer en stor rymlig hall, kök, badrum, kontor samt ett flertal andra sällskapsrum som lämpar sig för trevliga middagar och fester.

På ovanvåningen finns ett stort vardagsrum, två sovrum och 3 stora kattvindar varav man i den ena har påbörjat byggnation av ett badrum.

En överlåtelsebesiktning är utförd och finns att ladda ner på objektets sida. Överlåtelsebesiktningen påverkar inte köparens egna undersökningsplikt. Köpare kommer att erbjudas tid för egen besiktning mellan avslutad budgivning och kontraktsskrivning.

Ladugård och loge

En större L-formad ladugårds och logbyggnad finns uppförd på gården. Byggnaden inrymmer garage/maskinhall, förråd, ett uppvärmt snickeri samt ett häststall med spiltor och en del som använts till mjölkkor. Byggnadens skick varierar i de olika delarna men en större modernisering krävs för att kunna bedriva djurhållning. I ladugården finns även skador i golvet från sättningar samt äldre läckage i taket. Byggnaden målades under våren 2021.

Maskinhall

En nyare maskinhall i gott skick med nygrusad botten finns uppförd på gården. Byggnaden uppgår enligt försäkringsbrev till 288 kvm och är väl lämpad för sitt ändamål. Dödsbodelägarna vill delge information om att ett läckage av någon oljeliknande vätska från en maskin upptäcktes vid grusning av ytan.

Lillstugan

Vid gårdscentrum finns en mindre timrad stuga om 48 kvm uppförd. Byggnaden är mycket vacker och bidrar till en trevlig gårdsbild men den är ej inredd, isolerad eller har indragen el eller vatten. För den händige finns här dock goda möjligheter att skapa en gäststuga eller liknande.

Bod/loge

En timrad bod/loge om 68 kvm med car-port finns uppförd på gården. Byggnaden är i gott skick och lämpar sig väl för bilförvaring samt som förråd eller liknande.

Skogsuppgifter

Skogsmarken som uppgår till 70,4 ha enligt skogsbruksplanen har en fin och relativt jämn fördelning av slutaverkningsklar skog och skog i tillväxt vilket borgar för jämna kassaflöden. Marken är talldominerad vilket i dagens läge kan anses vara positivt i och med granbarkborrens kraftiga utbredning. För mer information kring skogens egenskaper, se bifogad skogsbruksplan.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Åkermark

Åkermarken om ca är 16 hektar är utarrenderad till och med sista mars 2022 och inbringar en intäkt om 22 000 SEK per år. Efter det är marken fri att nyttja för ny ägare och stödrätterna återlämnas. Nuvarande arrendator är även efter kontraktstiden öppen för att förlänga arrendet om det önskas av den nya ägaren.

Jakt

Jakten på fastigheten är tillgänglig för ny köpare vid tillträdet. Älgjakten bedrivs för närvarande gemensamt med ett antal andra fastigheter i byn med en total areal om ca 1000 hektar. Jaktlaget får en 3-årstilldelning från älgskötselområdet som brukar medge en årlig avskjutning om 1-2 vuxna älgar och 1-2 kalvar. Jakten på övrigt vilt sker enskilt men jaktlaget brukar försöka anordna 1-2 gemensamhetsjakter per år. Jaktlaget har en policy som ger denna fastighet rätt att tillsätta två medlemmar. En medlemsavgift tas ut men återbetalas proportionellt till markägarna baserat på areal.

På marken finns goda viltstammar av älg, rådjur och skogsfågel samt förekomst av vildsvin och sporadiska besök av kronvilt som även de är lovliga då marken ingår i ett kronskötselområde som har avlysningsjakt på ett antal individer per år. Även det vanliga småviltet samt bäver finns på marken. Önskas mer information kring jakten kan ansvarig fastighetsmäklare förmedla kontakt med jaktledaren i området.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Sala kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kronor för privatperson och 7 100 kronor för juridisk person.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden.

Källa: Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Runt gårdscentrum finns ett par registrerade kultur och fornlämningar.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Övriga marktyper

Fastigheten har 5,38% i Övre Kilsbäckens dikesrensningsföretag som med 10-20 års-intervaller rensar diket i fastighetens södra gräns. Det medförde vid den senare rensningen 2020 en kostnad om 6578 kronor.

Arrende/nyttjanderätter

Utöver de rättigheter och laster som finns listade i fastighetsutdraget finns en rättighet för fastigheten Sala Möklinta-Boda 1:8 att nyttja den befintliga vägen upp till den aktuella fastigheten enligt lantmäteriakt 19-MÖK-929.

Besiktning och undersökningsplikt

Den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noga. Köparen har en så kallad undersökningsplikt. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. En överlåtelsebesiktning har skett på fastigheten inför denna försäljning och finns bifogad. Denna besiktning ska endast ses som en indikation på fastighetens egenskaper och gör inte att köparens undersökningsplikt minskar. Köpare kommer att ges tid mellan avslutad budgivning och kontraktsskrivning att själva eller med hjälp av besiktningsföretag själva undersöka byggnaden.

Fastigheten säljs genom ett dödsbo där dödsbodelägarna själva aldrig har bott på fastigheten. Säljarna har därför inte full kunskap kring fastigheten och dess egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen utanför samhället Möklinta med skola i årskurs F-6 samt en lanthandel och pizzeria. Det som lockar är närheten till naturen, möjligheten att ha egen häst och så förstås den lugna, friska och fridfulla miljön. Området andas framtidstro och förskolan planeras att byggas ut. På ca 30 minuter når man Avesta, Heby och Sala vilket skapar goda möjligheter för jobbpendling till dessa orter. Även Västerås ligger inom pendlingsavstånd. En dryg kilometer från gården stannar busslinje 63 som trafikerar sträckan Vivastbo, Möklinta och Sala under kontors och skoltider. I Morgongåva utanför Heby finns ett stort kluster för näthandel som stadigt växer och hitom Avesta från gården sett har ett stort område köpts upp av Google som planerar att uppföra serverhallar där vilket bedöms skapa många arbetstillfällen. Sala är känt för sin rika historia där såklart silvergruvan är i centrum. På promenadavstånd från fastigheten finns ett flertal vackra naturreservat som inbjuder till vandring och avkoppling.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 425 100 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Flygfilm

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter