Lantbruk

Charmig gård med närhet till sjön Lelång

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 31 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
37,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Åkermark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
5 573 m3sk
Boyta
61 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRJÄNG SKENHALL 1:67

Adress

Källaren 67292 Årjäng

Om fastigheten

Charmig gård i Skenhall endast 250 m från sjön Lelången. Fastigheten består av 43 ha mark varav 37 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 5 500 m3sk. Fastigheten är mycket väl arronderad. Medelbonitet är 6,1. På fastigheten finns ett enklare boningshus med tillhörande ekonomibyggnader. Jakträtt ingår i fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostaden har en groventré med en trappa som leder vidare till övre plan. Direkt till höger om groventrén finns ett duchrum från 1980. Rakt fram finner man köket med enklare inredning. Från köket når man både pigkammaren och vardagsrummet. Fin glasveranda i anslutning till vardagsrummet. På övre plan finns ett inrett sovrum, sidovindar samt ett oinrett rum. Delar av bostaden har målats och tapetserats under 90-talet. Fönsterbyte skedde ca 1980. Nya elradiatorer 2003. Utvändigt målades fasad och fönster 2010. Djupborrad brunn från 1983. Vattenprov finns utan anmärkning från 1984. En äldre grävd brunn finns som ej är i bruk.

Ekonomibyggnader

På fastigheten ligger en äldre ladugårdsbyggnad, förråd och vedbod.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2016 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 37,3 ha med ett virkesförråd om 4 882 m3sk. Planen är framräknad av Ludvig & co tom 2019 med ett totalt virkesförråd om 5 573m3sk. Trädslagsfördelningen är dominerande gran med 57%, tall 33% och löv 10%. Medelboniteten är 6,1.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av föreslagna skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Se skogsvårdsåtgärder i upprättad skogsbruksplan.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föreslagna åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

På fastigheten finns ca 1,8 ha åkermark i direkt anslutning till gården.

Jakt

Fastigheten ingår i Trankils VVO. Småviltsjakt på egen mark.

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljes i befintligt skick med en s.k friskrivningsklausul gällande dolda fel på byggnader.

Möbler och lösöre

Fastigheten säljes med de möbler och lösöre som finns i huset på kontraktsdagen och någon ytterligare flyttstädning kommer inte ske.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Årjängs kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Visning

Se visning av byggnaderunder visningstider. Anmälan krävs. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingret på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Skattetal

Öre, penningar 52:10

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter