fbpx

Lantbruk

Charmig gård med 70 ha jord och skog i Annö, Östhammar

Högstbjudande

6 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Visning

  • Kontakta mäklaren för visningsinformation.

Anmäl intresse

Om fastigheten

I vackra lantliga miljöer finner vi denna fastighet, precis i närheten av mark och skog i Östhammars kommun!
Mangårdsbyggnaden är en unik byggnad uppförd 1890 som tidigare varit en kombinerad bostad och lanthandel. Byggnaden håller en äldre standard och inga större renoveringar har utförts sedan 70-talet. Delen som inrymde lanthandeln är i ordinarie skick vilket gör den otroligt intressant. Här får man verkligen en känsla av att resa tillbaka i tiden då den ursprungliga karaktären med exempelvis köpmannadisk har bevarats.

Bostadshuset har fina detaljer med stuckaturer i taket, dubbeldörrar, punschaltan och kakelugnar. De generösa boningsytorna skapar plats för den stora familjen! Markerna samt ekonomibyggnaderna ger goda möjligheter till jord- och skogsbruk, djurhållning, odling, jakt och friluftsliv. En del av ekonomibyggnaderna är i timmerstomme med vita knutar och hela gårdscentrat inger en känsla av Bullerbymiljö. Denna fastighet är helt enkelt en dröm för den med byggnadsvårdsintresse och snickarglädje!

Fastigheten utgörs av fyra olika skiften på totalt ca 70 ha varav ca 41 ha är produktiv skogsmark. En relativt nyupprättad skogsbruksplan från april 2022 visar på ett totalt virkesförråd om ca 7300 m3sk och ett medelförråd om 176 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,3 m3sk/ha. Fastigheten domineras av äldre gallringsbar skog i huggningsklass S2, vilket utgör ca 67% av produktiv areal. Enligt skogsbruksplanen finns det föreslagna skogsvårdsåtgärder inom planperioden. För mer information, se bifogad skogsbruksplan.

Fastigheten ingår i Annös Jaktlag som tillsammans jagar på ca 470 ha. Jakträtten är ej upplåten utan medföljer ny ägare av fastigheten.

Välkommen att boka in dig på visning eller anmäla intresse för fastigheten!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖSTHAMMAR ANNÖ 6:6

Adress

Annö gård, Annö 139 74292 Östhammar

Totalareal
63,8 ha
Virkesförråd
7 302 m3sk
Boyta
225 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är en unik byggnad uppförd 1890 som tidigare varit en kombinerad bostad och lanthandel. Delen som inrymde lanthandeln är i originalskick vilket gör den otroligt intressant. Här får man en känsla av att resa tillbaka i tiden då ursprungliga detaljer har bevarats! Utvändigt har byggnaden stående träpanel som målades om för ca 7 år sedan samt plåttak. Huset värms upp med el, luftvärmepump och flertaliga kakelugnar. Fastigheten har enskilt vatten och avlopp med en borrad brunn.

De inredda bostadsdelarna omfattar ca 225 kvm enligt fastighetsutdraget. Byggnaden håller en äldre standard då inga större renoveringar utförts sedan 70-talet. Bostaden är i två plan med stora rymliga rum och generös takhöjd. Charmiga dubbeldörrar avgränsar rummen och många fina detaljer är bevarade såsom stuckaturer i taket. I grunden är golvet av stora breda golvplankor, men har täckts över med plastmatta i några av rummen på nedre plan. Tapetserade väggar.

Nedanvåningen består av en stor rymlig hallentré, kök, badrum, allrum och ett mindre sovrum. Köket är utrustat med spis/fläkt, diskmaskin och kyl. Det finns även en vedspis i köket. Badrummet är rymligt och har dusch, wc och handfat. Övervåningen inrymmer en stor sal och två rum varav ett med schabonmåleri i taket, därifrån når man även bostadens punschveranda med utsikt i sydöstligt läge. Från övervåningen leder en stabil trappuppgång upp till en stor oinredd vind, möjlig att inreda.

VÄRT ATT VETA:
• Fastigheten är ansluten till bredband
• Samtliga kakelugnar har inte varit i bruk på många år
• Okänd status på avloppet, slamtömning är nyligen gjord
• Vattenledningen passerar ladugården (hydroforpump placerad i gamla mjölkrummet måste hållas igång under vintern)

Bryggeriet

Bryggeriet är troligtvis gårdens äldsta byggnad. Det är en vacker timmerbyggnad som är original invändigt men i behov av restaurering.

Maskinhall

Större maskinhall i gott skick med delvis gjuten platta. Uppmäter ca 375 kvm enligt fastighetsutdrag. Uppförd i plåt och har skjutdörrar längs med ena långsidan.

Ladugården

Äldre ladugård i tre avdelningar. Har tidigare varit bland annat ett djurstall för grisar. Torkficka med elevator och tippgrop finns i anslutning till denna. Byggnaden är i relativt bra skick.

Uthuset

Äldre uthus med flera utrymmen som idag används till förråd, vedbod, redskapsbod och garage.

Sneskulet

En öppen förrådsbyggnad som används till maskin- och virkesförvaring.

Läge

Fastigheten består av fyra skiften som är belägna i Östhammar kommun. Fastigheten ligger väster om Östhammar som även är närmsta centralort.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen uppmäter fastigheten ca 70 ha varav ca 41 ha är produktiv skogsmark. Planen visar på ett totalt virkesförråd om ca 7300 m3sk med ett medelförråd om 176 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,3 m3sk/ha. Fastigheten domineras av äldre gallringsbar skog i huggningsklass S2, vilket utgör ca 67% av produktiv areal.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte uppfattas av köparen som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det föreslagna skogsvårdsåtgärder inom planperioden. För mer information, se bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattas ca 23 ha av inägomark. För närvarande är en del av marken utarrenderad, men upphör i samband med tillträde av ny ägare.

Jakt

Jakträtten tillfaller ny ägare. Fastigheten ingår i Annö jaktlag (76ans ÄSO) som jagar på totalt 470 ha. Jaktlaget jagar i första hand älg, vildsvin och rådjur.

Naturvärden

På fastighetens norra del finns en nyckelbiotop som omfattas av ett naturvårdsavtal.

Forn- och kulturlämningar

På fastighetens huvudskifte finns ett flertal registrerade forn- och kulturlämningar. Bland annat har man funnit torplämningar, husgrundslämningar och stensättningsliknande lämningar i närheten av gårdscentrat och längre upp i skiftet längs med byvägen. Se bifogade kartutskrifter för placering (källa: SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har en långtgående skyldighet att undersöka objektets beskaffenhet och egenskaper, så kallad undersökningsplikt. Intressenter uppmuntras att ta hjälp av sakkunniga för att förvissa sig om fastighetens egenskaper om man inte känner att man själv har den sakkunskapen.

Städning

Fastigheten överlämnas i grovstädat skick. Det eventuella lösöre som finns på fastigheten vid tillträdet tillfaller ny ägare.

Tillträde

Tillträde kan ske snarast.

Avstyckning

I försäljningen undantas ett område om ca 3,45 ha. Området är rödmarkerat på fastighetskartan och ligger i anslutning till Annö 6:11.

Övrigt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger väster om Östhammar och öster om E4an som leder till Uppsala, Gävle och Stockholm. Östhammar, som är fastighetens närmsta centralort, ligger ca 1,5 mil från fastigheten. I Östhammar centralort finns diverse livsmedelsbutiker, restauranger, vårdcentrum, förskola, grundskola och gymnasieskola.

Östhammar ligger vackert beläget vid havet med badplatser och promenadstråk längs vattnet. Från skärgårdsidyllen nås också öar som Gräsö, Örskär och Rävsten. I Östhammar kommun erbjuder en mängd aktörer möjlighet till träning och fritidsaktiviteter. Självklart har det dykt upp padelbanor även här och i kommunen finns både simhallar, ishallar, kulturhus och en kulturskola.

Friluftslivet finns inpå knuten och flertalet vandringsleder och stigar går genom kommunen. Med närheten till storstadsregionerna Uppsala, Stockholm och Gävle kan man även enkelt komma i kontakt med storstadpulsen när man vill.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 163 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud

Högstbjudande: 6 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter