Skogsfastighet

Ca 30 ha skogsfastighet i Bjärnum

Utgångspris

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 okt, kl 09:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,8 ha
Skogsmark
28,8 ha
Övrigmark
1,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
4 429 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hässleholm Åkarp 1:15

Adress

Hässleholm Åkarp 1:15

Om fastigheten

Skogsfastigheten ligger utanför Bjärnum i Hässleholm kommun. Åkarp 1:15 består utav tre skiften i skogsbruksplanen. Den totala arealen på fastigheten om 30,8 hektar och den produktiva skogsmarken om 28,8 hektar. Virkesförrådet är uppskattat till 4 429 m³sk. 45 % gran. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-09-10 av David Ljungkvist, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 28,8 ha med ett uppskattat virkesförråd om 4 440 m3sk vilket ger ett medeltal om 154 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 1 235 m³sk. Trädslagsfördelningen är 45 % gran, 26 % klibbal, 16 % björk, 7 % ek, 5% tall och 1 % bok. Medelboniteten är beräknad till 8,8 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 210 m³sk.

Skogsvård

Vid upprättande av denna skogsbruksplan har en prioritering av naturvårdsbestånd gjorts. Följande avdelningar bör med hänsyn till egen karaktär samt betydelse i landskapet prioriteras i den frivilliga avsättningen med minst 5 % vid skogscertifiering av skogsfastigheten. Avdelningarna 26 och 27 utgör 1,5 hektar vilket motsvarar 5,2 %.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är mestadels tydliga och väl utmärkta men kan också vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet så finns det inga registrerade forn- och kulturminnen på fastigheten.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter