fbpx

Skogsfastighet

Ca 15 ha skog väster om Vittsjö

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 25 okt kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,5 ha
Skogsmark
15,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM HÄSTHULT 3:22 och 2:36

Om fastigheten

Lättillgängliga skogsfastigheter om totalt ca 15 ha produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i Hästhult väster om Vittsjö med god tillgång till vägar. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2020 och som uppdaterats oktober 2021 av Oskar Nilsson, Sydved. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 482 m3sk vilket ger ett medeltal om 97 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 500 m³sk. Trädslagsfördelningen är 56 % gran, 19 % tall, 16 % bok och 9 % björk. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 97 m³sk.

Skogsvård

Föreslagna skogsvårdsåtgärder är röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns ett mindre hörn som ingår i ett större område med sumpskog av typen mosseskog där tall dominerar (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (källa: SeSverige och Fornsök).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 25 okt kl 09:00

Högstbjudande: 2 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter