Lantbruk

Ca 11 ha i Brunkelstorp invid Helgeå!

Högstbjudande

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 28 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,9 ha
Skogsmark
10,2 ha
Inägomark
0,5 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
1 143 m3sk
Boyta
130 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OSBY BRUNKELSTORP 1:14 samt 2:14

Adress

Brunkelstorp 3085 28391 Osby

Om fastigheten

I natursköna och eftertraktade Brunkelstorp återfinns denna unika skogsfastigheten om ca 11 ha med gräns i Helgeå. Stenmurar omgärdar både fastigheten och tidigare åkerlyckor och betesmarker som ger en vacker landskapsbild. Till det en magnifik bokbacke på högt läge över Helgeå. Lantligt och lugnt i slutet på egen väg 4 km utanför Osby. Idag finns två mindre hus med stora renoveringsbehov. Bygg ditt drömhus eller renovera befintliga byggnader?! Här är tryggt och trivsamt för hela familjen utan stora vägar i närheten.

Möjlighet till ett rikt friluftsliv med fina naturupplevelser. Fiskevattensägare i Skeingesjöns FVO. Jakträtt. Produktiv skogsmark om ca 10,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 143 m3sk och en bonitet om 6,9 m3sk.

OBS! Med anledning av coronaviruset/covid-19 är budtiden förlängd till 2020-04-28.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus 1

Bostadshus i 1 plan byggt 1909 om ca 65 kvm boarea och 30 kvm biarea enligt taxeringen. Troligtvis är inte tillbyggnaden medräknad i den taxerade boarean. Torpargrund samt källare under del av huset. Fasad av eternit (den tidigare träpanelen ser ut att sitta kvar under), kopplade tvåglasfönster samt några enkelglasfönster med innerbågar, tak av betong. Den tillbyggda delen har istället fasad av träpanel. Trekammarbrunn med okänd efterbehandling. Vatten troligtvis från grävd brunn. Eluppvärmt, kan finnas ett äldre vattenburet system med okänd status. Huset inrymmer hall, kök, vardagsrum/matsal, sovrum, WC och tvättstuga. Stort renoveringsbehov föreligger.

Ekonomibyggnader

Det finns två ekonomibyggnader på fastigheten, en med garage, förråd, snickarbod och loft samt en mindre förrådsbyggnad med jordkällare under. Uppförda på stensockel med stomme av trä, panel av rödfärgat trä samt tak av betong.

Bostadshus 2

Bostadshus i 1 plan byggt 1975 om ca 65 kvm boarea enligt taxeringen. Troligen torpargrund samt källare under del av huset. Fasad av trä, tvåglasfönster, tak av betong. Okänt om anslutet till trekammarbrunnen. Okänd vattenanslutning. Eluppvärmt. Huset inrymmer hall, kök, vardagsrum, 3 sovrum, WC. Stort renoveringsbehov föreligger.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-02-17 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 143 m3sk vilket ger ett medeltal om 112 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 702 m³sk. Trädslagsfördelningen är 37 % bok, 24 % löv, 19 % björk, 12 % gran, 6 % tall och 2 % ek. Medelboniteten är beräknad till 6,9 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 45 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. De flesta gränser är markerade genom stengärden.

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten till och med 2023-06-30 med en uppsägningstid om 6 månader. De två jakttornen som står på fastigheten tillhör jägaren.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och ingår i Skeingesjöns FVO (fiskevattensägare). Skeingesjöns FVO är en aktiv ideell förening för fiskevården kring Skeingesjöns, Helgeåns (del av) och Vieåns vattensystem. I sjön som är artrik med många större djuphålor och spännande vikar finns gös, abborre, gädda, sutare, ål, lake, färna, brax, faren m m.

Strandskydd

Strandskyddet vid fastigheten är utökat till 300 meter från Helgeå, se bifogad karta. För mer information om strandskydd hänvisas till Länsstyrelsen Skåne.

Städning

Fastigheten har tömts och grovstädats, det eventuella lösöre som finns kvar på tillträdesdagen övergår till köparen.

Avlopp

Miljö- & Byggenheten på Osby kommun informerar om att det finns en trekammarbrunn med okänd efterbehandling (t ex stenkista). Avloppet kommer att behöva göras om, i huvudsak efterbehandlingen men även trekammarbrunnen kan eventuellt behöva bytas om det är sprickor eller liknande i betongen. Det verkar inte finnas något krav i nuläget på att avloppet ska göras om. Krav på att åtgärda avloppet kommer dock att ställas inom kort och då har man vanligtvis minst 1 år på sig att åtgärda avloppet. Kommunen har beslutat att kommunalt VA inte är aktuellt för området.

Driftskostnader

Fullständiga driftskostnader för fastigheten saknas. Driftskostnader att räkna med är uppvärmning samt hushållsel, avlopp (slamtömning) ca 1 121 kr (uppgift hämtad från Osby kommun), renhållning ca 2 711 kr (uppgift hämtad från Osby kommun), försäkring (kontakta ditt försäkringsbolag för en prisuppgift).

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 505 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter