Lantbruk

Byggnadsfri tillväxtfastighet 16 ha

Pris 1 495 000 kr eller bud

1 495 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 8 apr, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,7 ha
Tomtområde
15,7 ha
Virkesförråd
1 789 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM TULSEBODA 1:30

Om fastigheten

Obebyggd tillväxtfastighet om ca 16 hektar med ett bedömt virkesförråd på ca 1 800 m³sk. Virkesförrådet domineras av skötta barrdominerade skogsbestånd i tillväxtåldrarna 20-55 år samt med avverkningsmogen granskog. Bonitet ligger på 8,9 m³sk/ha och fastigheten har en bra terräng. Egen jakträtt och gräns till sjö.

Pris 1 495 000 miljoner kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult i februari 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 15,6 hektar och den produktiva skogsmarken uppgår till ca 15 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 800 m³sk, varav ca 1 000 m³sk är beräknad i avverkningsförslag. Medelboniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 95 m³sk. Trädslagsfördelningen är 11 % tall, 56 % gran, 33 % löv.

OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsvård

Inom fastigheten finns det en avdelning nr 16 som kommer återväxtplanteras av säljarna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken inom fastigheten är utarrenderad t.o.m. 2021-03-13.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen vid tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen så finns det inga registrerad kultur- eller forn lämningar på fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 677 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter