fbpx

Skogsfastighet

Byggnadsfri skogsfastighet om 111 ha

Högstbjudande

18 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 jun kl 08:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
110,0 ha
Skogsmark
90,0 ha
Skog med restriktion
10,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Övrigmark
7,0 ha
Virkesförråd
16 449 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Östra Göinge Breanäs 1:5

Adress

Östra Göinge Breanäs 1:5

Om fastigheten

Stor skogsegendom i ett skifte om ca 111 ha belägen i utkanten av Breanäs samhälle med ca 700 meter gräns i sjön Jämningen. Produktiv skogsmark om ca 100 ha med ett uppskattad virkesförråd om ca 16 449 m³sk varav ca 4262 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet om 9,9 m³sk/ha. God tillgänglighet med väl underhållna vägar.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Fastighetens goda arrondering erbjuder fina möjligheter till jakt. Jakträtten är upplåten genom muntligt avtal år till år, juli - juni för 24 000 kr ex moms.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Immeln med 75 kräftbrickor enligt förteckning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten innehar tre biotopskyddsområde om sammanlagt 10 ha. Områdena finns angivna på skogskartan.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheten tre olika sumpskogsområden med mosseskog, kärrskog och fuktskog. Fastigheten innehar enligt Skogsstyrelsen även sju nyckelbiotopsområden.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns det en uppdaterad skogsbruksplan upprättad av David Ljungkvist, Ludvig & Co. Inventeringen skedde maj 2017 och planen har uppdaterats april 2021 utifrån skötsel och avverkningar.

Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen omfattar fastigheten 100,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 16 449 m³sk, varav ca 4262 m³sk är S1-, S2- skog. Medelboniteten är beräknad till 9,9 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 645 m³sk. Trädslagsfördelningen är 47 % gran, 31 % bok, 3 % ek, 9 % tall samt 10 % björk.

Väg

Tidigare fastighetsägare har tagit ut en del virke via skogsvägen som går utmed med västra gränsen, på fastigheten Breanäs 1:42. Innan ska dock godkännande fås från ägaren till grannfastigheten och man ska återställa vägen efter sig om den körs sönder.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 7 jun kl 08:00

Högstbjudande: 18 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter