fbpx

Lantbruk

Burträsks-Ljusvattnet 3:14

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 28 okt kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,1 ha
Skogsmark
69,5 ha
Myr/kärr/mosse
4,1 ha
Berg/hällmark
0,4 ha
Åkermark
6,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
8 758 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-LJUSVATTNET 3:14

Adress

Ljusvattnet, Burträsk Burträsk

Om fastigheten

Burträsks-Ljusvattnet är en fin skogsfastighet om ca 70 hektar produktiv skogsmark med bra åldersfördelning. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 8760m³sk och har en bonitet på hela 4,1m³sk/ha/år. Jakträttigheter i Ljusvattnets södra jaktlag med jaktmarker om ca 2200 hektar. God arrondering.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt 2015 och räknats upp med hjälp av laserdata inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 70 ha med ett virkesförråd om totalt ca 8760m³sk varav ca 2840 m³sk är S1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Väg

Fastigheten deläger en skogsbilväg tillsammans med 2 andra fastigheter. Avtal på detta finns skriftligt med ägarandel 1/3. Ingen årlig vägavgift belöper utan åtgärder betalas enligt andel när dessa utförs.

Lador

På fastigheten finns två stycken lador belägna på åkermarken.

Jakt

Jakträttigheter i Ljusvattnets södra jaktlag med jaktmarker om ca 2200 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 292 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 28 okt kl 12:00

Utgångspris: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter