Lantbruk

Brännemölla

Högstbjudande

20 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 1 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,2 ha
Tomtområde
39,2 ha
Boyta
186 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKURUP BRÄNNEMÖLLA 2:2

Adress

Brännemölla 22 27454 Skivarp

Om fastigheten

Intill Dybäcksån ligger denna vackra gård, omgiven av högklassig åkermark. Som namnet antyder har gården en lång historia med den gamla möllan som gårdens centrum, numera ett attribut till dagens lantbruksfastighet. Den bördiga åkermarken uppgår till ca 38 ha fördelat på flera skiften runt om gårdscentrum. Byggnadstillståndet består av bostadsbyggnad, stall, loge, garage, verkstad och mölla.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Gedigen bostadsbyggnad i ett plan uppförd år 1857. Renoveringar och ombyggnation har skett i omgångar. Boarea på 186 kvm samt tillbyggt uterum på 20 kvm, uppmätt av fastighetsägaren.

Huvudentré med hall. Från hallen når man mindre toalett, ett mindre rum samt stort vardagsrum. I vinkel med vardagsrummet ligger sällskapsrum samt stort kök. Vidare i den norra delen finns två sovrum, skafferi, badrum, hall och utgång till uterummet. I den södra delen finns två rum som ej nyttjas samt är i behov av renovering då den södra gavelsidan behöver rustas upp.

Oinredd vind​.

Stall

Äldre stallbyggnad med lerväggar och putsad fasad. Yttertak av eternit. Byggnaden ligger i vinkel med logen. Öppen lokal med pelare där stallinredningen är utrensad och golvet plangjutet. Tillbyggnad i form av mjölkrum. Hydroforen står placerad i denna byggnad. Ca 240 kvm.

Loge

Öppen loge. Träkonstruktion klädd i plåt, västra delen från 2000. Takbeklädnad av plåt. I vinkel med stallet. Ca 270 kvm.

Mölla

Tegelbyggnad med etrnittak. Inrymmer den gamla kvarnen. Åfåran är sedan möllan nedstängning omdragen så att den ej går genom möllan. Ca 51 kvm.

Verkstad

Verkstadsbyggnad som tidigare varit stall. Lerväggar med putsad fasad. Yttertak av eternit utan innertak. Plangjutet betonggolv. Ca 64 kvm.

Garage

Bilgarage med 2 portar. Isolerad träkonstruktion med fasad av träpanel och plåt. Yttertak av eternit. Pannan till bostaden står i denna byggnad. Ca 61 kvm.

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 38 ha. Jorden ligger inom klass 10 och 9 samt håller en lerhalt runt 15-20 %, enligt slu och hs lerhaltskarta. Åkermarken ligger samlad i sex olika skiften.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad enligt ettårigt arrendekontrakt tom 2021-03-13. Skriftligt uppsägning finns undertecknad.

Stödrätter

Stödrätter för 38 ha följer med fastigheten. Stödrätterna innehas av arrendatorn, men skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Dybäcksån

Dybäcksån ringlar sig genom fastigheten från norr till söder och passerar direkt väster om gårdscentrat intill möllebygganden. Längs med ån söder om gårdcentrat finns ett område ängsmark på ca 1 ha, åfåran inräknat. Nuvarande fastighetsägare rensade ån 2018.

Vägar

Fastigheten nås delvis via det kommunala vägnätet och delvis via enskild väg.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Enligt fastighetsregistret uppgår den total arealen för fastigheten till 39,2 ha.
Enligt jordbruksverkets blockkarta uppgår den totala åkermarksarealen till 38,09 ha.

Visning

Kontakta mäklaren för att boka tid för visning.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-07-01. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Kyrkogatan 25, 274 34 Skurup, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: "Brännemölla" Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 996 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter