Skogsfastighet

Bostadshus med skog och åker

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 25 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,5 ha
Åkermark
13,6 ha
Skogsmark
44,7 ha
Skogsimpediment
3,6 ha
Småhusmark lantbruk
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Berg/hällmark
4,1 ha
Virkesförråd
6 875 m3sk
Boyta
114 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ HEMMISTJÄRN 1:5

Adress

Hemmistjärn 17 93493 Kusmark

Om fastigheten

Nu säljs fastigheten Hemmistjärn 1:5. Fastigheten består av ett bostadshus med tillhörande uthus samt ca 45 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6875 m3sk. Boniteten uppgår till 4,2m3sk/ha/år. Jakt i byns jaktlag ingår.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Nedre plan:
Inglasad entreveranda, hall, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, lantligt kök, vardagsrum, toalett med dusch och tvättställ, sovrum och pannrum

Övre plan:
3 sovrum, balkong och kallförråd, toalett under renovering

Gårdsverkstad

Gårdsverkstad i anslutning till sommarhuset finns.

Bredband

Bredband finns inkopplat.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ola Lindström inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 45 ha med ett virkesförråd om totalt ca 6875 m3sk varav ca 6200 m³ sk är S1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende/nyttjanderätter

Muntligt arrende på all åkermark ca 14 hektar. Stödrätterna innehas av brukaren och marken brukas av nuvarande brukare under 2020.

Rätt till väg

​Grannen i det gula huset Hemmistjärn 1:16 har rätt att använda befintlig väg utanför huset för in och utfart.

Gamla kvighuset

Det gamla kvighuset hyrs ut med gällande hyresavtal till 20241231. Se bilaga

Jakt

Jakten ingår i Hemmistjärns jaktlag ca 450 hektar.

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning i form av kolningsanläggning finns registrerad på fastigheten. Lämningen berör avdelning 4 skifte 3 på skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 024 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter