Skogsfastighet

Bostadshus med skog i Norsjö

Utgångspris

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 25 aug, kl 12:00

Visning

  • lör 15 aug, kl 15:00

    Läs villkor

    Kontakta mäklaren för tidsbestämd visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
190,8 ha
Skogsmark
141,3 ha
Myr/kärr/mosse
42,0 ha
Inägomark
1,6 ha
Väg och kraftledning
2,6 ha
Övrigmark
3,3 ha
Virkesförråd
22 960 m3sk
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ ÖSTRA HÖGKULLA 1:24

Adress

Östra Högkulla 42 93593 Norsjö

Om fastigheten

Passa på att köpa en stor skogsfastighet i Norsjö med ett mysigt boende. Östra Högkulla 1:24 består av ca 141 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 22 960 m³sk. Medelbonitet på fastigheten om 3,9m³sk/ha/år. Fastigheten ingår inte i något jaktlag eller VVO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Fristående tvåplans hus med källare.Äldre plåttak, Jordvärme. Enskilt vatten och avlopp

Plan 1:
Toalett med tvättställ
hall med garderob
Kök
Vardagsrum

Plan 2:
Toalett med bad.
4 stycken sovrum
Äldre kök.

Källarplan:
Pannrum med 2st ackumulatortankar och en vedpanna.
Skafferi
Gammalt garage som idag är verkstad, Garageporten finns kvar och det går att köra ned en bil.
Tvättstuga med tvättmaskin.
Jordvärmepump.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norsjö kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Kennet Johansson och räknats upp till 2020 inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 141 ha med ett virkesförråd om totalt ca 22 960 m3sk varav ca 15 600 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är enskild. Ingår inte i VVO

Väg genom byn

Vägen genom byn plogas vintertid.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad kulturlämning i form av ett gruvhål. Detta finns markerat på skifte 1 på skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 190 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter