Lantbruk

Bördig åkermark söder om Skurup

Högstbjudande

10 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,5 ha
Tomtområde
23,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKURUP VÄSTRA VEMMENHÖG 16:1

Om fastigheten

Högproduktiv åkermark om ca 23,5 ha inom jordklass 10. All mark ligger i ett skifte med god arrondering. Fastigheten är fri från byggnader.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 23,5 ha. Jorden ligger inom klass 10 och håller en lerhalt runt 12-20 %. Åkermarken ligger i ett sammanhängande skifte. Tillfredsställande dränering med en äldre täckdikning och behovsdikningar.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad enligt ettårigt arrendekontrakt tom 2021-03-13, uppsägning finns undertecknad. Marken avlämnas väl höstplöjd eller enligt överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätter för ca 24 ha följer med fastigheten. Stödrätterna innehas av arrendatorn, men skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Fastigheten nås via det kommunala vägnätet. Fastighetens norra gräns går längs med Önnarps byaväg.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten

Arealer

Enligt fastighetsregistret uppgår den total arealen för fastigheten till 23,5 ha.
Enligt uppmätning på lantmäteriets ekonomiska karta uppgår den totala arealen för fastigheten till ca 24,6 ha.
Enligt uppmätning på lantmäteriets ekonomiska karta uppgår arealen åkermark till ca 23,5 ha.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-05-22. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Kyrkogatan 25, 274 34 Skurup, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: "Västra Vemmenhög" Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 126 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter