fbpx

Lantbruk

Bolagsskog i Sälen 140 ha

Utgångspris

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 25 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
140,0 ha
Skogsmark
116,5 ha
Skogsimpediment
22,5 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
15 066 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN BERGA 5:9

Om fastigheten

Här ges en unik möjlighet att förvärva skog i aktiebolag norr om Sälen. Skogsfastigheten i skogsbolaget består av två skiften. Södra skiftet ligger norr om Sälens by. Norra skiftet ligger angränsande till väg 331 mellan Sörsön och Fulunäs. Fastighetens totala landareal uppgår till 140,0 ha varav 116,5 ha är produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen är uppskattad till ca 15 100 m³sk och består av 75 % tall, 21 % gran och 4 % björk. Stor andel äldre skog som uppnått slutavverkningsbar ålder där 47 % är äldre än 100 år. Här finns även stor areal skog i blandade åldrar där du själv kan forma bestånden utefter dina egna mål med ägandet. Medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk per ha och år. Möjlighet till jakt i Röens jaktlag som disponerar ca 6 400 ha. Andel i Transtrandsbesparingsskog vilket ger bidrag för skogsbruk samt även småviltsjakt på 25 000 ha. Försäljningen avser aktierna i ett nybildat aktiebolag, alternativt köp av fastigheten genom köpekontrakt enligt jordabalken.

2021-10-18: Uppdaterad med flygfilm och fler bilder.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Bolagsaffär

Då fastigheten ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheten genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig o co:s hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Foran forest AB under 2020. Enligt skogsbruksplanen ha fastigheten en areal om totalt ca 140 ha varav ca 116,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 15 066 m³sk varav ca 10 000 m³sk är avverkningsbar skog. Medelboniteten är uppskattad till 4,4 m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad i programmet Forest Stand. Skogsbruksplanen är sedan konverterad till planformatet PC-Skog och uppräknad till 2021 års tillväxt enligt pc-skogs tillväxtmodell d.v.s. med ett års tillväxt. Viss differens mellan planformaten kan förekomma.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

I avdelning 14 samt 24 finns skogshistoriska objekt och i avdelning 7, 28 samt 29 finns naturvärden registrerade. Källa Skogsstyrelsen. Inga nyckelbiotoper eller ytterligare områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastighetens två skiften är registrerade i Transtrands älgförvaltningsområde. De norra skiftet ligger även inom Sörsjöns älgskötselområde. Jakten på norra skiftet är upplåten till en privatperson. Jakträtten på södra skiftet är upplåtet till Röens jaktlag som förlängs med ett år i taget om inte uppsägning sker. Jaktlaget disponerar en areal om ca 6 400 ha. För möjlighet till medlemsskap i Röens jaktlag kontakta jaktledare Ingemar Tors 070-3371617. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt inom Transtrands Besparingsskog om ca 25 000 ha. Läs mer på www.transkog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Transtrandsfiskevårdsområde. Mer finns att läsa på http://www.transtrandfiske.se

Försäljningssätt

Se bifogat prospekt för ytterligare fakta om fastigheten, samt information om försäljningssätt.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 25 Nov kl 14:00

Utgångspris: 6 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter