Skogsfastighet

Bolagsmark till salu!

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 31 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,4 ha
Skogsmark
10,0 ha
Täktmark
9,9 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 588 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED SLAGDALA 1:26

Adress

Slagdala 570 80 Virserum

Om fastigheten

Välkommen till Slagdala. Nu finns möjlighet att förvärva ca 20 ha mark i bolagsform. Fastigheten består av ca 10 ha skog och ca 10 grustäkt. Täkttillståndet är utgånget och marken är avsläntad. Enligt en nyupprättad skogsbruksplan står det ca 1 600 m3sk skog på fastigheten varav den största andelen är tall. Jakten står fri för köparen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättade i juli 2020 av Magnus Christiansson Ludvig & CO.
Virkesförrådet har bedömts till ca 1588³sk på 10 hektar skogsmark, lika med 159 m³sk/ha. Ca 920 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är Tallskog, 84 % tall, 8% gran samt 5 % löv . Åldersklasserna 15, 25 och 105 år dominerar. Boniteten bedöms till 5,2 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 56 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen. Jakt efter framförallt rådjur, vildsvin och hare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Fastigheten gränsar till Slagdala naturreservat i nordväst.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns inga arrende- eller nyttjanderätter på fastigheten.

Täkttillstånd

Täkttillståndet på fastigheten är utgånget och marken är avsläntad.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hultsfreds kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Försäljning i bolagsform

Försäljning i bolagsform är möjlig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter